17. slovensko-český kongres detskej anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny

Termín a miesto konania: 14.-16. november 2024, Bratislava
1. informácia: súbor na stiahnutie tu
Stránka kongresu: www.detskekardiocentrum.sk/kongres