Späť

XXV. Hálkove lekárske dni venované intenzívnej medicíne

21.-22.9.2017, Dom kultúry Čadca

Registračný formulár

Registrácia na:
21.9.   áno     nie
22.9.   áno     nie
Zúčastním sa spoločenského večera 21.9.:
áno
nie
* - znamená, že položka musí byť vyplnená
Odoslaním registračného formulára súhlasíte v súlade so Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ("Zákon"), so spracovaním Vašich osobných údajov Slovenskou lekárskou spoločnosťou, so sídlom Cukrová 13, 813 22 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00178624, na vopred neurčitú dobu, v rozsahu poskytnutom v registračnom formulári a to na účely organizácie a účasti na podujatí. Účelom databázy nie sú marketingové aktivity tretích strán. Udelený súhlas je dobrovoľný a možno ho odvolať oznámením, zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti alebo elektronickou formou. Odoslaním registračného formulára zároveň potvrdzujete, že ste sa informovali o práve písomne vyžadovať informácie o spracovaní, opravu alebo likvidáciu poskytnutých osobných údajov a o ďalších vašich právach ako dotknutej osoby.