Späť

XV. Novozámocké dni anestéziológie a intenzívnej medicíny, 15. - 16. október 2020, Nové Zámky - Palárikovo

REGISTRAČNÝ FORMULÁR ÚČASTNÍKA

Emailovú adresu vyplňte správne a skontrolujte, za účelom potvrdenia registrácie.

* - znamená, že položka musí byť vyplnená