Späť

XV. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny, 14. - 15. október 2021, Nové Zámky - Palárikovo

REGISTRAČNÝ FORMULÁR ÚČASTNÍKA

Emailovú adresu vyplňte správne a skontrolujte, za účelom potvrdenia registrácie.

* - znamená, že položka musí byť vyplnená