Späť

XVII. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny, 19. - 20. október 2023, Nové Zámky - Mojmírovce

REGISTRAČNÝ FORMULÁR ÚČASTNÍKA

Emailovú adresu vyplňte správne a skontrolujte, za účelom potvrdenia registrácie.

* - znamená, že položka musí byť vyplnená