Späť

WORKSHOP - 6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest

Sprievodné podujatie XVIII. Clinical Update Postgraduate

sobota, 11. novembra 2023, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK, Sasinkova 4, Bratislava

Registračný formulár - WORKSHOP - 6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest

Maximálny počet účastníkov Workshopu: 20

Voľné miesta: 0 (28.9.2023, 11:56) (aktualizácia počtu 1-krát denne). Zohľadňuje sa dátum a čas odoslania registračného formulára. Potvrdenie o prijatí registrácie sa spracováva manuálne, tým pádom je odosielané s časovým odstupom. Ďakujem za pochopenie.

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov platbu uhrádzajte až po potvrdení registrácie.

Poplatok za jedného účastníka je 75,- EUR/osoba. Platba prevodom na účet SLS: VÚB Bratislava, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, BIC: SUBASKBX. Do poznámky uviesť heslo (promokód): airway.

* - znamená, že položka musí byť vyplnená
Odoslaním registračného formulára súhlasíte v súlade so Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ("Zákon"), so spracovaním Vašich osobných údajov Slovenskou lekárskou spoločnosťou, so sídlom Cukrová 13, 813 22 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00178624, na vopred neurčitú dobu, v rozsahu poskytnutom v registračnom formulári a to na účely organizácie a účasti na Workshope. Účelom databázy nie sú marketingové aktivity tretích strán. Udelený súhlas je dobrovoľný a možno ho odvolať oznámením, zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti alebo elektronickou formou. Odoslaním registračného formulára zároveň potvrdzujete, že ste sa informovali o práve písomne vyžadovať informácie o spracovaní, opravu alebo likvidáciu poskytnutých osobných údajov a o ďalších vašich právach ako dotknutej osoby.