20. Winterfórum SSAIM

15.-16. február 2018

Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Témy

  • Pľúca a anestézia, respiračné ochorenia a anestézia
  • Pľúca – klinická fyziológia aplikovaná na anestéziu a intenzívnu medicínu
  • Nové spôsoby umelej pľúcnej ventilácie
  • Akútna respiračná insuficiencia, diagnostika a liečba, ARDS
  • Invazívne zaistenie dýchacích ciest – tracheostómia a jej riziká
  • Bronchoskopia, CHOBPCH
  • Domáca pľúcna ventilácia

1. informácia
Definitívny program