Vedenie spoločnosti

doc. MUDr. Roman ZÁHOREC, CSc.
prezident SSAIM
KAIM OÚ sv. Alžbety
Heydukova 10
81250 Bratislava I
e-mail: rzahorec@ousa.sk

Doc. MUDr. Jozef FIRMENT, PhD.
viceprezident SSAIM
I. KAIM UJPŠ LF a UNLP
Trieda SNP 1, Rastislavova 43
04190 Košice
e-mail: jozef.firment@upjs.sk

MUDr. Matúš PAULINY, PhD.
vedecký sekretár SSAIM
KAIM SZU UN Bratislava
Limbová 5
83305 Bratislava III – Kramáre
e-mail: mpauliny@gmail.com

MUDr. Štefan KRBILA, PhD.
pokladník SSAIM
KAIM FNsP Nové Zámky
e-mail: krbila@nspnz.sk

MUDr. Katarína GALKOVÁ, PhD.
zapisovateľ SSAIM
KAIM FN Nitra
Ul. Špitálska 6
95001 Nitra
e-mail: katagalkova@gmail.com