VOĽBY 2014

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SSAIM na volebné obdobie 2015-2018

Voľby do výboru SSAIM a dozornej rady na roky 2015 – 2018

pokyny pre jednokolové korešpondenčné voľby

VOĽBY 2010

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie SSAIM

VOĽBY 2006

Výpis zo zápisnice – originál k nahliadnutiu na SLS