Archív

/Archív
­

Seminár CSL BEHRING na Kongrese SSAIM (prenos z Bukuresti 17. 05. 2024)

Event Lobby (EVENT: 4441071) (on24.com)

Dantrolen

Oznamujeme, že v sekcii “Malígna hypertermia” je súbor s aktualizovanou dostupnosťou Dantrolenu v SR.

XXX. Výročný kongres SSAIM

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

dovoľte, aby sme Vás v mene Organizačného výboru XXX. Výročného kongresu SSAIM, ktorý sa uskutoční 16.–18.05.2024 v hoteli Holiday Inn v Žiline, pozvali na toto významné podujatie. Zároveň by sme Vás chceli informovať o spustení online registrácie na kongres na stránke: www.ssaimkongres2024.sk.

Program XXX. Výročného kongresu SSAIM na stiahnutie tu.

Organizačné informácie:

 • Online registrácia: Počas online registrácie (www.ssaimkongres2024.sk banner vpravo hore) – je možné objednať si ubytovanie, stravovanie, prihlásiť aktívnu účasť aj s možnosťou vloženia postgraduálneho článku.
 • Odoslanie postgraduálneho článku bez registrácie: Ak chcete poslať postgraduálny článok pred online registráciou (chcete sa registrovať neskôr) – zašlite ho po stlačení banneru na úvodnej stránke „Postgraduálne články“. Keď sa budete následne online registrovať na podujatie – postgraduálny článok už nemusíte vkladať.
 • Zmeny v registrácii: Ak budete chcieť urobiť následné zmeny v online registrácii (osobné údaje, ubytovanie, stravovanie, zaslanie postgraduálneho článku, zmena platiteľa…) – je možné to urobiť v online registrácii – Banner Zmeny (pre vstup do možnosti zmien použite svoje priezvisko a mail, ktorým ste sa na podujatie prihlasovali).

V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii: zdenka.kacerova@rowexpro.sk, 0903762671

S úctou
Dr. ZDENKA KÁČEROVÁ
EXECUTIVE DIRECTOR

Dotazníková štúdia ČSARIM a SSAIM

Vážení členovia SSAIM,
pozývame vás zúčastniť sa Dotazníkovej štúdie v spolupráci s ČSARIM s názvom:
“Klinická praxe zavádění cévních vstupů v oboru anesteziologie a intenzivní medicína – dotazníková studie”

Dotazníková štúdia je prístupná cez uvedený link SURVIO do 31. mája 2024.

Ďakujeme všetkým za aktívne zapojenie do štúdie.
Výbor SSAIM

Euroanaesthesia 2024

7. Slovenský kurz sťaženého zaistenia dýchacích ciest Košice

Termín konania: 3. február 2024
Miesto konania: Zamestnanecké kluby UNLP Košice, Trieda SNP 1, 1. poschodie
Pozvánka a informácie: Na stiahnutie tu.

23. Winterfórum SSAIM 2024

Termín konania: 21.-22. marec 2024
Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Pozvánka a informácie: Na stiahnutie ako súbor PDF tu.
Finálny program: Na stiahnutie ako súbor PDF tu.
Online registrácia ukončená.

Malígna hypertermia

Pripravuje sa (pod)stránka venovaná problematike malígnej hypertermie. Obsah je pripravený a onedlho bude zverejnený a postupne doplňovaný. Spočiatku bude prístupný z hlavnej stránky, následne sa presunie do položky v menu.

Ukážka tu.

XXVIII. Hálkove lekárske dni

21. – 22. 09.2023
Dom kultúry, Čadca

Informácie a registrácia: https://www.tajpan.online/podujatia/xxviii-halkove-lekarske-dni/

Program na stiahnutie vo formáte PDF.
Upozornenie – zmena prednášajúcich
21.9. (štvrtok) Blok: Dýchanie, prednáška č. 5. Burša, F. (Ostrava): Ako normalizovať “mechanical power”.
22.9. (piatok) Blok: Varia, prednáška č. 4 Havel, E. (Hradec Králové): Skorá enterálna výživa u kriticky chorých pacientov – dnešný pohľad.

XVII. Novozámocké dni anestéziológie a intenzívnej medicíny

Upozorňujeme, že z organizačných dôvodov sa zmenil termín a miesto konania XVII. Novozámockých dní anestéziológie a intenzívnej medicíny.
Miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce
Termín konania: 19.-20. október 2023


Online registrácia uzavretá.

Informácie a odborný program na stiahnutie – nová verzia.
Venujte, prosím, pozornosť zmenám v novej verzii programu.

XIII. Národný kurz ISIA

Termín konania: 20. – 21. október 2023
Miesto konania: Rezort Masarykov dvor, Vígľaš – časť Pstruša
Informácie na stiahnutie

Online registrácia: http://isiaslovakia.webnode.sk/

Témy vzdelávacieho kurzu:

 • UPV
 • Hemodynamika
 • Komplikácie pri anestézii

XVIII. Clinical Update Postgraduate Bratislava 2023

Termín konania: 9. – 10. november 2023
Miesto konania: Hotel Lindner, Central, Bratislava
1. informácia na stiahnutie tu – aktualizácia
Upozornenie: zmena registračných poplatkov, informácie k platbám, parkovaniu a rezervácii hotela
Predbežný program na stiahnutie
Online registrácia uzavretá.

Hlavné témy:

 • Novinky v anestéziológii a perioperačnej medicíne
 • Anafylaxia, malígna hypertermia a iné akútne príhody a komplikácie počas anestézie
 • Akútne respiračné príhody – Asfyxia, obštrukcie HCD, pneumotorax, ARDS
 • Neurointenzívna starostlivosť – Kóma, status epilepticus, intrakraniálna hypertenzia, edém mozgu, diferenciálna diagnostika a iniciálny manažment
 • Predanestetické vyšetrenia – aktualizácia odporúčania SSAIM
 • Anestézia a perioperačná starostlivosť u onkologických pacientov
 • Varia
 • Legislatívna problematika AIM

6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest

Poplatok za jedného účastníka je 75,- EUR/osoba. Platba prevodom na účet SLS: VÚB Bratislava, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, BIC: SUBASKBX. Do poznámky uviesť heslo (promokód): airway.

Kapacita kurzu je naplnená.

Pozývame vás na 6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest, ktorý sa bude konať celý deň 11. novembra 2023 (sobota) v Bratislave v priestoroch Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania na LFUK. Vzdelávací kurz organizuje SSAIM sekcia Slovak Airway Group. Kurz je určený všetkým anestéziológom z celého Slovenska. Jedná sa už o 6. ročník tohto kurzu. Formát kurzu je postavený podľa osvedčeného postupu DAS (Difficult Airway Society) vo Veľkej Británii. Nosnou a najviac atraktívnou časťou kurzu bude reálny nácvik s praktickými pomôckami na modeloch, aby účastníci získali “hands-on” skúsenosti. Tešíme sa na Vás!

VI. Klimov deň

Termín: 21.4.2023 (piatok)
Miesto konania: Mamut Pub a Hotel Mamut, Moyzeova 30, Poprad

Pozvánka a program v prílohe na stiahnutie tu.

Pozvanie na 29. Kongres SSAIM, 11.-13. mája 2023

Bližšie informácie nájdete na webe 29. kongresu SSAIM www.ssaimkongres2023.sk

Definitívny program stiahnete tu.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,
dovoľte, aby som sa k Vám prihovoril a pozval Vás na 29. kongres SSAIM v mene novozvoleného výboru SSAIM. V decembri sa uskutočnili korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady na 9. volebné obdobie. Svojim hlasovaním ste vybrali osobnosti, ktoré chcú pracovať pre blaho našej odbornej spoločnosti a prispieť k rozvoju nášho odboru.
Hlavnou náplňou činnosti výboru je kontinuálne medicínske vzdelávanie a vrcholom býva práve organizácia národného kongresu. V máji 2023 organizujeme už 29. Kongres SSAIM opäť v hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline. Záštitu prevzali primátor mesta Liptovský Mikuláš a riaditeľka Nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Pripravujeme bohatý odborný a spoločenský program. Témy kongresu sú príťažlivé, prinášajú širokú paletu problémov anestéziológie a intenzívnej medicíny, z ktorej si všetci, aktívni i pasívni účastníci môžu vybrať. Sú pripravené zaujímavé témy: aktuálne problémy v intenzívnej medicíne, nové technológie v monitorovaní vitálnych funkcií, perspektívne postupy v liečbe kritických stavov, pokrok v anestézii a perioperačnej medicíne vo svetle projektu ERAS, skúsenosti z COVID pandémie s dôrazom na post COVID, personalizovaná intenzívna medicína, vrátane spôsobov mechanickej ventilácie. Ako vždy, nebude chýbať sekcia mladých anestéziológov. Jedným z hlavných cieľov programu v 9. volebnom období je starostlivosť o mladých lekárov, ako ich viac a efektívne zapojiť do činnosti SSAIM. Pre mladých pripravujeme väčší priestor pre prezentáciu. Sú pozvaní skvelí rečníci z domáceho i zahraničného prostredia, z Maďarska, Talianska, Poľska a najviac z Českej republiky. Do Nízkych Tatier k nám zavítajú vzácni hostia – delegácia ČSARIM. Verím, že vyzvané prednášky pozvaných a zahraničných hostí budú veľkým obohatením 29. kongresu. Pripravujeme minisympóziá, workshopy, bloky odborných sekcii SKARA a Slovenskej resuscitačnej rady, možno sa podarí aj posterové sympózium. Plánujeme panelovú diskusiu a pro-con debaty naslovovzatých odborníkov. Chystáme nielen zaujímavý odborný program, ale aj spoločenské večeri a priateľské stretnutia. Pre naše kongresy sú tradične veľkým oživením vystavovatelia, medicínske firmy s prezentáciami zdravotníckych pomôcok a zdravotníckej prístrojovej techniky. Bez ich aktívnej účasti by kongresy nemali tú správnu atmosféru, za čo im patrí úprimné poďakovanie.
Vážení členovia SSAIM, pozývame Vás na 29. kongres SSAIM, ktorý bude 11.- 13. mája 2023 v hoteli Grand Jasná. Ste srdečne vítaní. Tešíme sa na stretnutie s Vami pod Chopkom v srdci Liptova.

Roman Záhorec,
za výbor SSAIM

Euroanaesthesia 2023

🗓️ Pridajte sa k nám 3. až 5. júna v Glasgowe na najvýznamnejšom kongrese Euroanaesthesia 2023 v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti! Zaregistrujte sa teraz: link https://euroanaesthesia.org/2023/

💉 Staňte sa súčasťou jedinečného vzdelávacieho zážitku na konferencii Euroanaesthesia 2023, ktorá sa koná v Glasgowe od 3. do 5. júna! Zaregistrujte sa teraz: link https://euroanaesthesia.org/2023/

🌟 Zapíšte si do kalendárov termín 3. – 5. júna a zúčastnite sa spolu s nami v Glasgowe na najvýznamnejšom kongrese v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti! Zaregistrujte sa na Euroanaesthesia 2023 už teraz: link https://euroanaesthesia.org/2023/

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

* 23. júl 1960, Bratislava – † 20. december 2022, Bratislava
Česť jeho pamiatke.

Vyhlásenie volieb do výboru a dozornej rady SSAIM

Vyhlásenie volieb do výboru a dozornej rady SSAIM na 9. volebné obdobie 2023 – 2026

Kandidátna listina SSAIM

Zoznam členov SSAIM pre účely volieb

SSAIM SLS vyhlasuje korešpondenčné voľby do Výboru SSAIM a Dozornej rady SSAIM v termíne od 16. nov. do 16. decembra 2022 vrátane. Pokyny k vykonaniu volieb a kandidátna listina pre voľby bude zaslaná poštou každému členovi SSAIM. Posledný dátum odoslania obálky s označením SLS Voľby SSAIM je piatok 16.12. 2022 vrátane.

V Bratislave 16. nov. 2022

CUP – zmena piatok, 11.11.2022

Oznamujeme Vám, že odborný program XVII. CUP 2022 začne v piatok skôr, už o 8,30 hod. Plánované ukončenie sympózia bude v piatok 11.11. o 12,30 hod.
Obed 11.11. sa bude podávať po skončení odborného programu od 12,30 do 13,30 hod. formou bufetu.

Ďakujem za porozumenie,
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Echokardiografický kurz