Archív

/Archív
­

CUP – zmena piatok, 11.11.2022

Oznamujeme Vám, že odborný program XVII. CUP 2022 začne v piatok skôr, už o 8,30 hod. Plánované ukončenie sympózia bude v piatok 11.11. o 12,30 hod.
Obed 11.11. sa bude podávať po skončení odborného programu od 12,30 do 13,30 hod. formou bufetu.

Ďakujem za porozumenie,
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Echokardiografický kurz

XVII. Clinical Update Postgraduate

17. Dni bratislavských kliník
XVII. Clinical Update Postgraduate Bratislava 2022
10.-11. novembra 2022
Miesto konania: Hotel Lindner Gallery Central, Metodova 4, Bratislava (vedľa budovy Centrál)
Pozvánka a prvá informácia TU.

Definitívny program na stiahnutie vo formáte .pdf TU. POZOR! Nová verzia.

Online registrácia ukončená.

Oznamujeme Vám, že odborný program XVII. CUP 2022 začne v piatok skôr, už o 8,30 hod. Plánované ukončenie sympózia bude v piatok 11.11. o 12,30 hod.
Obed 11.11. sa bude podávať po skončení odborného programu od 12,30 do 13,30 hod. formou bufetu.

Témy:

 • Quo vadis Anestéziológia a intenzívna medicína?
 • Pandémia COVID-19 – výzva pre intenzívnu medicínu
 • Anestézia – tradície a inovácie
 • ERAS perspektívy pre perioperačnú medicínu
 • Nové odporúčania ERC 2021 pre resuscitáciu – čo je nové? Čo je zásadné
 • Varia – z každého rožku trošku

Workshop
V sobotu 12.11.2022 sa uskutoční workshop „Sťažené zaistenie dýchacích ciest“ podľa odporúčaní DAS. Maximálny počet 20 účastníkov. Organizuje sekcia SAG pri SSAIM, dr. Andrej Daňo, miesto: Simulačné centrum na LF UK, Sasinkova 4, termín od 8,30 – 16,30 hod.
Poplatok na 1 účastníka: 50,- eur/osoba.
Registrácia cez www.ssaim.sk samostatne cez link Workshop registrácia, platba prevodom na účet SLS:
VÚB Bratislava, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, BIC: SUBASKBX VS: 221247003. Do poznámky uviesť heslo (promokód): workshop.

XVI. Novozámocký deň 2022

XVI. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny
Nové Zámky – Palárikovo
6.10. – 7.10.2022
Prvú informáciu vo formáte PDF si stiahnete TU.

Online registrácia uzavretá.

28. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou

Prvá informácia: Stiahnite si PDF súbor TU.

Definitívny program: Stiahnite si PDF súbor TU.

Online prihlasovanie: od 21.03.2022 na www.ssaimkongres2022.sk (www stránka bude aktívna od 21.03.2022). Na www stránke kongresu SSAIM www.ssaimkongres2022.sk bude možné cez online registráciu prihlásenie pasívnej aj aktívnej účasti, vloženie abstraktov, objednanie stravovania a ubytovania. Všetky organizačné informácie budú uvedené na stránke kongresu.
Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenská lekárska spoločnosť
Organizačné zabezpečenie: Agentúra ROWEX, Bratislava, www.rowex.sk, 0903 762 671
Miesto konania: Hotel Bellevue, Dolný Smokovec
Dátum konania: 19. – 21. máj 2022
Témy:

 • Anestézia a perioperačná medicína, protokoly ERAS
 • Späť k základom – Intenzívna medicína
 • COVID –19 pandémia na ICU, epidemiológia, manažment, terapia
 • UPV – umelá pľúcna ventilácia, nové pohľady, nové spôsoby
 • Neinvazívna ventilácia, klinické aplikácie
 • Kardiopulmonálna resuscitácia, nové odporúčania ERC 2021
 • Regionálna anestézia – blok SKARA
 • Pokroky v monitorovaní vitálnych funkcií v anestézii a intenzívnej medicíne
 • Legislatíva v odbore AIM
 • Mladí anestéziológovia
 • Varia
 • Posterové sympózium

Prezident kongresu: R. Záhorec
Vedecký výbor: M. Pauliny, J. Firment, J. Köppl, I. Olejárová, Ľ. Romanová, M. Venglarčík
Organizačný výbor: R. Záhorec, K. Galková, Š. Krbila, J. Valky, T. Veselovský
Akreditácia podujatia: podujatie bude zaradené do kreditného systému ARS CME

Oznam – spoločné sympózium SSAIM a SPH

V júni 2022, 19.-20.6., sa bude konať spoločné sympózium SSAIM a spoločnosti portálnej hypertenzie SPH v Banskej Štiavnici. Prihlasovanie, témy a bližšie informácie nájdete na linku: www.sph-sk.com od 6.4.2022.

Oznam – zníženie poplatkov na kongrese SSAIM

Vážení členovia SSAIM,

po vyše dvojročnom období COVID pandémie, za statočnú a obetavú prácu lekárov OAIM/KAIM, sa výbor SSAIM na svojom 13. zasadnutí zo dňa 6. apríla 2022 rozhodol vyjsť v ústrety svojim členom a podporiť ich aktívnu i pasívnu účasť na 28. kongrese SSAIM v Tatrách nasledovne:

 1. Znížením kongresového poplatku na 50.- eur (prihlásením sa do 10. mája 2022, pasívna účasť)
 2. Prvému autorovi prednášky bude odpustený kongresový poplatok (termín do 18.4.2022)
 3. Zníženie ceny za ubytovanie v h. Bellevue pre účastníkov kongresu

Tešíme sa na Vašu účasť,
Výbor SSAIM, Organizačný výbor 28. kongresu SSAIM

Bratislava 11. apríla 2022

27. kongres SSAIM – upozornenie

Zmena miesta konania 27. kongresu SSAIM – hotel DOUBLE TREE by HILTON Bratislava.

Príprava 27. kongresu SSAIM 11.-12. novembra 2021:
1. UPOZORNENIE: Všetci účastníci 27.kongresu SSAIM, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Podľa nariadenia RUVZ platí pravidlo povinnej vakcinácie. Výbor SSAIM.
Ďakujeme za porozumenie.
2. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie tretej vlny COVID epidémie v Žilinskom samosprávnom kraji sa vedenie SSAIM rozhodlo zmeniť miesto konania 27.kongresu do Bratislavy.
3. 27.kongres SSAIM sa bude konať v termíne 11.- 12. novembra. Finálny program kongresu s ďalšími infomáciami nájdete v ďalších príspevkoch.
Organizačný a vedecký výbor 27. kongresu SSAIM

27. kongres SSAIM – zmena miesta konania

Vážení členovia SSAIM,
z epidemiologických dôvodov a nepriaznivej pandemickej situácie na severozápade Slovenska sa vedenie výboru SSAIM rozhodlo zmeniť miesto konania 27. kongresu do Bratislavy, hotel DOUBLE TREE by HILTON. Termín zostáva nezmenený 11.-12. november 2021.
Odborný program a bližšie informácie nájdete na stránkach www.ssaim2021.sk, kde sa môžete registrovať do 4. novembra 2021, alebo na stránke www.ssaim.sk
Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na stretnutie s Vami.

Organizačný výbor kongresu

XV. Novozámocký deň – UPOZORNENIE

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že všetci účastníci, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Ďakujeme za porozumenie.

27. kongres SSAIM

27. kongres SSAIM – 1. informácia
11. – 13. 11. 2021
Zmena miesta konania 27. kongresu SSAIM – hotel DOUBLE TREE by HILTON Bratislava

Finálny program a informácie vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.

Prvú informáciu vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.

Ďalšie informácie o kongrese, aj s registračným formulárom sú zverejnené na stránkach:
www.ssaim2021.sk
www.progress.eu.sk

Príprava 27. kongresu SSAIM 11.-12. novembra 2021:
1. UPOZORNENIE: Všetci účastníci 27.kongresu SSAIM, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Podľa nariadenia RUVZ platí pravidlo povinnej vakcinácie. Výbor SSAIM.
Ďakujeme za porozumenie.
2. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie tretej vlny COVID epidémie v Žilinskom samosprávnom kraji vedenie SSAIM pripravuje zmenu miesta konania 27.kongresu.
3. 27.kongres SSAIM sa bude konať v termíne 11.- 12. novembra. Predbežný program kongresu – v prílohe.
Organizačný a vedecký výbor 27. kongresu SSAIM

Doplnenie informácií pre vystavovateľov a účastníkov

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že všetci účastníci, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Ďakujeme za porozumenie.

Kontakt pre vystavovateľov
Prihlasovanie, registrácia vystavovateľov na podujatie: Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
kontaktná osoba: Ing. Beáta Kapustová, e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk, tel.: 0905 411 511

Kontakt pre registráciu účastníkov
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Pavol Vician, e-mail: vician@sls.sk, tel.: 0915 777 151

Kongresový poplatok je vo výške 20€, v deň podujatia je poplatok vo výške 30€.
Kongresový poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom (potvrdenie preukázať pri registrácii) na účet:
Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava – mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swiftcode: SUBASK BX
Variabilný symbol: 21 1205 003

Pavol Vician za SLS
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. za SSAIM

XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM

Informácie a link na registráciu v priloženom PDF tu.

Link na registráciu tu.

Flyer CSARIM SSAIM doplnenie

Invitation to WCA 2021

Invitation letter to CSARIM WCA

Dear colleagues,

as you surely know only days remain to the opening of the XVIIth World Congress of Anaesthesiologists. All informations can be obtained at www.wca2021.org. I am sure members of your Society would find the participation interesting. Especially interesting features of the forthcoming Congress are:

– 5 days to connect live
– interactive virtual platform
– 3 following months to watch and review again
– English, Spanish and French subtitles
– 400+ international speakers
– 4500+ participating colleagues from all over the world
– 24 tracks
– 200+ hours of education
– 29 CME internationally recognized credits
– 26 Problem Based Learning Discussions
– 9 Meet-the-Experts Sessions
– 14 Workshops
– 9 Guest Sessions
– 12 Industry Sessions
– 1600 Posters to view with 200 moderated presentations
– Networking Breakout rooms and sessions.

Dear colleagues, thank you very much for disseminating this information further. The organisers remain very much obliged for your cooperation.

Sincerely, on behalf of the Local Organising Committee

Prof. Karel Cvachovec
President

Aktualita SSAIM


Registrácia na svetový kongres WCA – WFSA a spoločný kongres ČSARIM a SSAIM je otvorená od 1.8.2021

Oznamujeme všetkým členom SSAIM, že od 1. augusta 2021 sa môžu registrovať na spoločný kongres ČSARIM a SSAIM 4. sept. 2021 za registračný poplatok 1000,-CZK, cca 40,- EUR. Výhodou registrácie je súčasný online prístup na svetový kongres WFSA – WCA Prague 1.-5. sept. 2021. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní!

Informácie viď Aktualitu ČSARIM, kde sú pokyny na registráciu.


Členstvo SSAIM bude kontrolované.

Ďakujeme za ústretovosť a priateľské gesto ex-prezidentovi prof. K. Cvachovcovi, CSc. a súčasnému prezidentovi prof. V. Černému, PhD. za možnosť pre všetkých členov SSAIM zúčastniť sa svetového kongresu WFSA – WCA v Prahe v dňoch 1.-5 septembra 2021.


Roman Záhorec, prezident SSAIM
Bratislava 31. júla 2021

2021-11 Aktualita ČSARIM

Vážení členové ČSARIM

1. XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM

Zasíláme bližší informace o programu kongresu ČSARIM 2021, který pořádáme ve spolupráci se Slovenskou společností anesteziologie a intenzivní medicíny dne 4. 9. 2021. Letošní podoba našeho kongresu je atypická z řady důvodů – epidemie covid-19 a s tím související nejistota rozsahu omezujících vládních opatření ovlivňujících výsledný virtuální formát akce, vazba na 17th World Congress of Anaesthesiologists (link zde) v Praze a z toho vyplývající naše snaha umožnit exkluzivně členům ČSARIM a SSAIM plnohodnotný vstup na akci v plném slova smyslu světového formátu – to vše v ceně poplatku na domácí kongres. Náš letošní kongres se výše zmíněným důvodům plně podřídil – on-line formátem, jednodenním rozsahem i strukturou programu.

Program kongresu bude vysílán „živě“ z přenosového studia v Kongresovém centru Praha a jeho odborná část bude probíhat převážně ve formátu diskusních kulatých stolů k aktuálním tématům oboru, určitou novinkou je účast zástupců plátců péče k vybraným tématům. Součástí programu bude vyhlášení tradičních cen i ocenění ČSARIM a Lemonova přednáška – pro letošní rok byl výborem nominován MUDr. Michal Horáček, DESA. Aktuální odborný program najdete zde, ke změnám ale dojít ještě může. Aktuální verzi programu hledejte vždy na stránkách kongresu. Registrovat na kongres se můžete zde.

Letošní kongres ČSARIM bude výjimečný ještě z jednoho důvodu. Na předprázdninovém jednání výboru ČSARIM jsme rozhodli o vytvoření formátu speciálního ocenění v podobě “medaile ČSARIM za mimořádné zásluhy pro obor“. V letošním roce bychom tímto oceněním chtěli symbolizovat naše uznání a poděkování za mimořádné pracovní nasazení během extrémní zátěže systému zdravotní péče v rámci epidemie covid-19 v ČR. O nominaci vybraných zdravotnických pracovníků byli požádáni krajští koordinátoři intenzivní péče. Zde z pozice předsedy ČSARIM dodávám – sebelepší výběr nemůže zahrnout všechny ty, kteří se na péči podíleli, toho jsme si ve výboru ČSARIM plně vědomi.


2. Povinnost lékařů se vzdělávat s využitím zahraničních zdrojů

V minulém zpravodaji jsme otevřeli dané téma a avizovali, že vás seznámíme s výsledky diskuze členů výboru ČSARIM k předmětné otázce. Obsah diskuze a postoj výboru je vyjádřen editorialem v recentním čísle časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína (k dispozici zde).


prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru ČSARIM

XV. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že všetci účastníci, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Ďakujeme za porozumenie.

14.10. – 15.10. 2021
Nové Zámky – Palárikovo

Informácie a program

Online registrácia UKONČENÁ.

Aktuality SSAIM – Hlavné podujatia SSAIM na jeseň 2021

Svetový kongres anestéziológov WCA – WFSA PRAGUE 2021

Praha, 1.–5. september 2021
online – distančne, https://wca2021.org

Európsky kongres anestézie ESAIC – EUROANAESTHESIA 2021

Mníchov, 15.-17. december 2021

Prezenčne:

XXVII. Hálkove dni

Čadca, 23.-24. september 2021
Témy:

 • COVID-19 z pohľadu infektológie a imunológie
 • COVID-19 diagnostika a farmakologická liečba
 • COVID-19 spôsoby manažmentu neinvazívnej a invazívnej ventilácie pľúc

Kontakt: https://tajpan.online

XVII. Novozámocké dni AIM

Palárikovo, 14.-15. október 2021
Témy:

 • Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne
 • vyzvané prednášky slovenských a českých odborníkov

Kontakt: stefan.krbila(at)gmail(dot)com, vician(at)sls(dot)sk

XXVII. Kongres SSAIM

Žilina, Holiday Inn, 11.-13. november 2021
Témy:

 • Cirkulácia, monitoring kardiovaskulárneho systému počas anestézie, kardiovaskulárne komplikácie a ich manažment v AIM. Manažment akútneho zlyhania cirkulácie, akútneho zlyhania myokardu, arytmie.
 • COVID-19: epidemiológia, organizácia práce a úskalia prevádzky AIM počas COVID-19 pandémie.
 • Diagnostika a manažment kriticky chorého COVID-19 pacienta.
 • COVID-19: princípy vysokoprietokovej kyslíkovej liečby, nové metódy neinvazívnej a invazívnej ventilácie pľúc.
 • Odborný blok AIM NUSCh venovaný kardiovaskulárnej anestézii.
 • Odborný blok SRR – Nové odporúčania KPR – ALS ERC 2020 – 2021.

Kontakt: www.ssaim.sk, vician(at)sls(dot)sk

Banskobystrické dni AIM

Banská Bystrica, 3.-4. december 2021
Témy: Regionálna anestézia – novinky
Kontakt: michal.venglarcik(at)gmail(dot)com

XXVII. Hálkove dni

Termín: 23. – 24. september 2021
Miesto: Divadelná sála Dom Kultúry Čadca, Matičné námestie 1434/11, Čadca, www.kultura.mestocadca.sk
Hlavná téma: Covid-19 v intenzívnej medicíne
Pozvánka s programom: Stiahnuť PDF súbor tu.

Informácie a inštrukcie: Stiahnuť PDF súbor tu.
Postup registrácie: Pre registráciu na podujatie je nutné vytvorenie vlastného účtu na stránke https://tajpan.online. Následne sa na podujatie registrujete cez link https://www.tajpan.online/podujatia/xxvii-halkove-dni/. Pre dokončenie registrácie je nutné zaplatenie registračného poplatku cez platobnú bránu.

Colours of Sepsis 2021

Colours of Sepsis 2021

Online ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2021

Vážení příznivci Colours of Sepsis,

dovolte nám, prosím, připomenout, že vzhledem k epidemické situaci proběhne letošní ročník Colours of Sepsis v online formátu ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2021.

Prosím, registrujte se, abyste získali přístup k online přenosům i archivu po skončení akce. Všechny online přenosy i kompletní archiv příspěvků budou všem registrovaným účastníkům k dispozici ZDARMA.

Online registrace na Colours of Sepsis

Součástí programu budou:

 • 23. Colours of Sepsis: Hot Topics Lines
 • 18. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“
 • 8. PG Kurz sester v intenzivní péči
 • 3. Den mladých intenzivistů
 • Sympozia a přednášky partnerů akce

Kompletní program akce ke stažení

Několik dní před akcí Vám přijdou instrukce a přístupové heslo k vysílání a do archivu akce.

Těšíme se na Vás.

Za organizátory MUDr. Roman Kula, CSc. a SANOPHARM CZ s.r.o.