Archív

/Archív
­

7. Slovenský kurz sťaženého zaistenia dýchacích ciest Košice

Termín konania: 3. február 2024
Miesto konania: Zamestnanecké kluby UNLP Košice, Trieda SNP 1, 1. poschodie
Pozvánka a informácie: Na stiahnutie tu.

XXVIII. Hálkove lekárske dni

21. – 22. 09.2023
Dom kultúry, Čadca

Informácie a registrácia: https://www.tajpan.online/podujatia/xxviii-halkove-lekarske-dni/

Program na stiahnutie vo formáte PDF.
Upozornenie – zmena prednášajúcich
21.9. (štvrtok) Blok: Dýchanie, prednáška č. 5. Burša, F. (Ostrava): Ako normalizovať “mechanical power”.
22.9. (piatok) Blok: Varia, prednáška č. 4 Havel, E. (Hradec Králové): Skorá enterálna výživa u kriticky chorých pacientov – dnešný pohľad.

XVII. Novozámocké dni anestéziológie a intenzívnej medicíny

Upozorňujeme, že z organizačných dôvodov sa zmenil termín a miesto konania XVII. Novozámockých dní anestéziológie a intenzívnej medicíny.
Miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce
Termín konania: 19.-20. október 2023


Online registrácia uzavretá.

Informácie a odborný program na stiahnutie – nová verzia.
Venujte, prosím, pozornosť zmenám v novej verzii programu.

XIII. Národný kurz ISIA

Termín konania: 20. – 21. október 2023
Miesto konania: Rezort Masarykov dvor, Vígľaš – časť Pstruša
Informácie na stiahnutie

Online registrácia: http://isiaslovakia.webnode.sk/

Témy vzdelávacieho kurzu:

 • UPV
 • Hemodynamika
 • Komplikácie pri anestézii

XVIII. Clinical Update Postgraduate Bratislava 2023

Termín konania: 9. – 10. november 2023
Miesto konania: Hotel Lindner, Central, Bratislava
1. informácia na stiahnutie tu – aktualizácia
Upozornenie: zmena registračných poplatkov, informácie k platbám, parkovaniu a rezervácii hotela
Predbežný program na stiahnutie
Online registrácia uzavretá.

Hlavné témy:

 • Novinky v anestéziológii a perioperačnej medicíne
 • Anafylaxia, malígna hypertermia a iné akútne príhody a komplikácie počas anestézie
 • Akútne respiračné príhody – Asfyxia, obštrukcie HCD, pneumotorax, ARDS
 • Neurointenzívna starostlivosť – Kóma, status epilepticus, intrakraniálna hypertenzia, edém mozgu, diferenciálna diagnostika a iniciálny manažment
 • Predanestetické vyšetrenia – aktualizácia odporúčania SSAIM
 • Anestézia a perioperačná starostlivosť u onkologických pacientov
 • Varia
 • Legislatívna problematika AIM

6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest

Poplatok za jedného účastníka je 75,- EUR/osoba. Platba prevodom na účet SLS: VÚB Bratislava, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, BIC: SUBASKBX. Do poznámky uviesť heslo (promokód): airway.

Kapacita kurzu je naplnená.

Pozývame vás na 6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest, ktorý sa bude konať celý deň 11. novembra 2023 (sobota) v Bratislave v priestoroch Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania na LFUK. Vzdelávací kurz organizuje SSAIM sekcia Slovak Airway Group. Kurz je určený všetkým anestéziológom z celého Slovenska. Jedná sa už o 6. ročník tohto kurzu. Formát kurzu je postavený podľa osvedčeného postupu DAS (Difficult Airway Society) vo Veľkej Británii. Nosnou a najviac atraktívnou časťou kurzu bude reálny nácvik s praktickými pomôckami na modeloch, aby účastníci získali “hands-on” skúsenosti. Tešíme sa na Vás!

VI. Klimov deň

Termín: 21.4.2023 (piatok)
Miesto konania: Mamut Pub a Hotel Mamut, Moyzeova 30, Poprad

Pozvánka a program v prílohe na stiahnutie tu.

Pozvanie na 29. Kongres SSAIM, 11.-13. mája 2023

Bližšie informácie nájdete na webe 29. kongresu SSAIM www.ssaimkongres2023.sk

Definitívny program stiahnete tu.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,
dovoľte, aby som sa k Vám prihovoril a pozval Vás na 29. kongres SSAIM v mene novozvoleného výboru SSAIM. V decembri sa uskutočnili korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady na 9. volebné obdobie. Svojim hlasovaním ste vybrali osobnosti, ktoré chcú pracovať pre blaho našej odbornej spoločnosti a prispieť k rozvoju nášho odboru.
Hlavnou náplňou činnosti výboru je kontinuálne medicínske vzdelávanie a vrcholom býva práve organizácia národného kongresu. V máji 2023 organizujeme už 29. Kongres SSAIM opäť v hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline. Záštitu prevzali primátor mesta Liptovský Mikuláš a riaditeľka Nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Pripravujeme bohatý odborný a spoločenský program. Témy kongresu sú príťažlivé, prinášajú širokú paletu problémov anestéziológie a intenzívnej medicíny, z ktorej si všetci, aktívni i pasívni účastníci môžu vybrať. Sú pripravené zaujímavé témy: aktuálne problémy v intenzívnej medicíne, nové technológie v monitorovaní vitálnych funkcií, perspektívne postupy v liečbe kritických stavov, pokrok v anestézii a perioperačnej medicíne vo svetle projektu ERAS, skúsenosti z COVID pandémie s dôrazom na post COVID, personalizovaná intenzívna medicína, vrátane spôsobov mechanickej ventilácie. Ako vždy, nebude chýbať sekcia mladých anestéziológov. Jedným z hlavných cieľov programu v 9. volebnom období je starostlivosť o mladých lekárov, ako ich viac a efektívne zapojiť do činnosti SSAIM. Pre mladých pripravujeme väčší priestor pre prezentáciu. Sú pozvaní skvelí rečníci z domáceho i zahraničného prostredia, z Maďarska, Talianska, Poľska a najviac z Českej republiky. Do Nízkych Tatier k nám zavítajú vzácni hostia – delegácia ČSARIM. Verím, že vyzvané prednášky pozvaných a zahraničných hostí budú veľkým obohatením 29. kongresu. Pripravujeme minisympóziá, workshopy, bloky odborných sekcii SKARA a Slovenskej resuscitačnej rady, možno sa podarí aj posterové sympózium. Plánujeme panelovú diskusiu a pro-con debaty naslovovzatých odborníkov. Chystáme nielen zaujímavý odborný program, ale aj spoločenské večeri a priateľské stretnutia. Pre naše kongresy sú tradične veľkým oživením vystavovatelia, medicínske firmy s prezentáciami zdravotníckych pomôcok a zdravotníckej prístrojovej techniky. Bez ich aktívnej účasti by kongresy nemali tú správnu atmosféru, za čo im patrí úprimné poďakovanie.
Vážení členovia SSAIM, pozývame Vás na 29. kongres SSAIM, ktorý bude 11.- 13. mája 2023 v hoteli Grand Jasná. Ste srdečne vítaní. Tešíme sa na stretnutie s Vami pod Chopkom v srdci Liptova.

Roman Záhorec,
za výbor SSAIM

Euroanaesthesia 2023

🗓️ Pridajte sa k nám 3. až 5. júna v Glasgowe na najvýznamnejšom kongrese Euroanaesthesia 2023 v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti! Zaregistrujte sa teraz: link https://euroanaesthesia.org/2023/

💉 Staňte sa súčasťou jedinečného vzdelávacieho zážitku na konferencii Euroanaesthesia 2023, ktorá sa koná v Glasgowe od 3. do 5. júna! Zaregistrujte sa teraz: link https://euroanaesthesia.org/2023/

🌟 Zapíšte si do kalendárov termín 3. – 5. júna a zúčastnite sa spolu s nami v Glasgowe na najvýznamnejšom kongrese v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti! Zaregistrujte sa na Euroanaesthesia 2023 už teraz: link https://euroanaesthesia.org/2023/

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

* 23. júl 1960, Bratislava – † 20. december 2022, Bratislava
Česť jeho pamiatke.

Vyhlásenie volieb do výboru a dozornej rady SSAIM

Vyhlásenie volieb do výboru a dozornej rady SSAIM na 9. volebné obdobie 2023 – 2026

Kandidátna listina SSAIM

Zoznam členov SSAIM pre účely volieb

SSAIM SLS vyhlasuje korešpondenčné voľby do Výboru SSAIM a Dozornej rady SSAIM v termíne od 16. nov. do 16. decembra 2022 vrátane. Pokyny k vykonaniu volieb a kandidátna listina pre voľby bude zaslaná poštou každému členovi SSAIM. Posledný dátum odoslania obálky s označením SLS Voľby SSAIM je piatok 16.12. 2022 vrátane.

V Bratislave 16. nov. 2022

CUP – zmena piatok, 11.11.2022

Oznamujeme Vám, že odborný program XVII. CUP 2022 začne v piatok skôr, už o 8,30 hod. Plánované ukončenie sympózia bude v piatok 11.11. o 12,30 hod.
Obed 11.11. sa bude podávať po skončení odborného programu od 12,30 do 13,30 hod. formou bufetu.

Ďakujem za porozumenie,
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Echokardiografický kurz

XVII. Clinical Update Postgraduate

17. Dni bratislavských kliník
XVII. Clinical Update Postgraduate Bratislava 2022
10.-11. novembra 2022
Miesto konania: Hotel Lindner Gallery Central, Metodova 4, Bratislava (vedľa budovy Centrál)
Pozvánka a prvá informácia TU.

Definitívny program na stiahnutie vo formáte .pdf TU. POZOR! Nová verzia.

Online registrácia ukončená.

Oznamujeme Vám, že odborný program XVII. CUP 2022 začne v piatok skôr, už o 8,30 hod. Plánované ukončenie sympózia bude v piatok 11.11. o 12,30 hod.
Obed 11.11. sa bude podávať po skončení odborného programu od 12,30 do 13,30 hod. formou bufetu.

Témy:

 • Quo vadis Anestéziológia a intenzívna medicína?
 • Pandémia COVID-19 – výzva pre intenzívnu medicínu
 • Anestézia – tradície a inovácie
 • ERAS perspektívy pre perioperačnú medicínu
 • Nové odporúčania ERC 2021 pre resuscitáciu – čo je nové? Čo je zásadné
 • Varia – z každého rožku trošku

Workshop
V sobotu 12.11.2022 sa uskutoční workshop „Sťažené zaistenie dýchacích ciest“ podľa odporúčaní DAS. Maximálny počet 20 účastníkov. Organizuje sekcia SAG pri SSAIM, dr. Andrej Daňo, miesto: Simulačné centrum na LF UK, Sasinkova 4, termín od 8,30 – 16,30 hod.
Poplatok na 1 účastníka: 50,- eur/osoba.
Registrácia cez www.ssaim.sk samostatne cez link Workshop registrácia, platba prevodom na účet SLS:
VÚB Bratislava, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, BIC: SUBASKBX VS: 221247003. Do poznámky uviesť heslo (promokód): workshop.

XVI. Novozámocký deň 2022

XVI. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny
Nové Zámky – Palárikovo
6.10. – 7.10.2022
Prvú informáciu vo formáte PDF si stiahnete TU.

Online registrácia uzavretá.

28. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou

Prvá informácia: Stiahnite si PDF súbor TU.

Definitívny program: Stiahnite si PDF súbor TU.

Online prihlasovanie: od 21.03.2022 na www.ssaimkongres2022.sk (www stránka bude aktívna od 21.03.2022). Na www stránke kongresu SSAIM www.ssaimkongres2022.sk bude možné cez online registráciu prihlásenie pasívnej aj aktívnej účasti, vloženie abstraktov, objednanie stravovania a ubytovania. Všetky organizačné informácie budú uvedené na stránke kongresu.
Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenská lekárska spoločnosť
Organizačné zabezpečenie: Agentúra ROWEX, Bratislava, www.rowex.sk, 0903 762 671
Miesto konania: Hotel Bellevue, Dolný Smokovec
Dátum konania: 19. – 21. máj 2022
Témy:

 • Anestézia a perioperačná medicína, protokoly ERAS
 • Späť k základom – Intenzívna medicína
 • COVID –19 pandémia na ICU, epidemiológia, manažment, terapia
 • UPV – umelá pľúcna ventilácia, nové pohľady, nové spôsoby
 • Neinvazívna ventilácia, klinické aplikácie
 • Kardiopulmonálna resuscitácia, nové odporúčania ERC 2021
 • Regionálna anestézia – blok SKARA
 • Pokroky v monitorovaní vitálnych funkcií v anestézii a intenzívnej medicíne
 • Legislatíva v odbore AIM
 • Mladí anestéziológovia
 • Varia
 • Posterové sympózium

Prezident kongresu: R. Záhorec
Vedecký výbor: M. Pauliny, J. Firment, J. Köppl, I. Olejárová, Ľ. Romanová, M. Venglarčík
Organizačný výbor: R. Záhorec, K. Galková, Š. Krbila, J. Valky, T. Veselovský
Akreditácia podujatia: podujatie bude zaradené do kreditného systému ARS CME

Oznam – spoločné sympózium SSAIM a SPH

V júni 2022, 19.-20.6., sa bude konať spoločné sympózium SSAIM a spoločnosti portálnej hypertenzie SPH v Banskej Štiavnici. Prihlasovanie, témy a bližšie informácie nájdete na linku: www.sph-sk.com od 6.4.2022.

Oznam – zníženie poplatkov na kongrese SSAIM

Vážení členovia SSAIM,

po vyše dvojročnom období COVID pandémie, za statočnú a obetavú prácu lekárov OAIM/KAIM, sa výbor SSAIM na svojom 13. zasadnutí zo dňa 6. apríla 2022 rozhodol vyjsť v ústrety svojim členom a podporiť ich aktívnu i pasívnu účasť na 28. kongrese SSAIM v Tatrách nasledovne:

 1. Znížením kongresového poplatku na 50.- eur (prihlásením sa do 10. mája 2022, pasívna účasť)
 2. Prvému autorovi prednášky bude odpustený kongresový poplatok (termín do 18.4.2022)
 3. Zníženie ceny za ubytovanie v h. Bellevue pre účastníkov kongresu

Tešíme sa na Vašu účasť,
Výbor SSAIM, Organizačný výbor 28. kongresu SSAIM

Bratislava 11. apríla 2022

Zápisnica z 13. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie, 2022

Stiahnuť ako PDF súbor: 13. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

Zápisnica z 12. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie, 2022

Stiahnuť ako PDF súbor: 12. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

výbor SSAIM 16.2.2022 online MS TEAMS o 14:30 hod.
Prítomní (12): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Valky, Š. Krbila, J. Köppl, J. Koutun, Ľ. Romanová, M. Venglarčík, Š. Trenkler, K. Galková, I. Olejárová
Ospr. (1): M. Minárik – rezignoval na funkciu člena výboru.
Dozorná rada (3): T. Veselovský, J. Macková, P. Szeghy