Sekcia anestézie a intenzívnej medicíny v kardiovaskulárnej chirurgii

Prebieha registrácia záujemcov do sekcie Anestézia a intenzívna medicína v kardiovaskulárnej chirurgii.

Informácie: Vedúca prípravného výboru prim. MUDr. Ingrid Olejárová, email: olejarova@nusch.sk