Zaujímavé stránky

Česko – slovenské fórum pre sepsu

Česká spoločnosť anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny

Európska spoločnosť anestéziológov

Európska spoločnosť intenzívnej medicíny

Svetová federácia anestéziologických spoločností (WFSA)

ZDRAVIE.sk – Pre tých, čo chcú vedieť viac

CEEA/FEEA

Regionálna anestézia

New York School of Regional Anesthesia

Peripheral Regional Anaesthesia (Ulm)