KPR 2010

KPR 2010 – Kompletný preklad
KPR 2010 – Pre zdravotníkov
KPR 2010 – Súhrn hlavných zmien – brožúrka
KPR 2010 – Algoritmy – postery
KPR 2010 – 1. Súhrn odporúčaní ERC
KPR 2010 – 1. Súhrn odporúčaní ERC – zoznam literatúry
KPR 2010 – 2. Základná neodkladná resuscitácia
KPR 2010 – 2. Základná neodkladná resuscitácia – zoznam literatúry
KPR 2010 – 3. Elektrická liečba
KPR 2010 – 3. Elektrická liečba – zoznam literatúry
KPR 2010 – 4. Rozšírená neodkladná resuscitácia
KPR 2010 – 4. Rozšírená neodkladná resuscitácia – zoznam literatúry
KPR 2010 – 5. Akútny koronárny syndróm
KPR 2010 – 5. Akútny koronárny syndróm – zoznam literatúry
KPR 2010 – 6. Resuscitácia detí
KPR 2010 – 6. Resuscitácia detí – zoznam literatúry
KPR 2010 – 7. Resuscitácia novorodenca
KPR 2010 – 7. Resuscitácia novorodenca – zoznam literatúry
KPR 2010 – 8. Špeciálne situácie
KPR 2010 – 8. Špeciálne situácie – zoznam literatúry
KPR 2010 – 9. Výučba
KPR 2010 – 9. Výučba – zoznam literatúry
KPR 2010 – 10. Etika
KPR 2010 – 10. Etika – zoznam literatúry