Vedenie spoločnosti

Doc. MUDr. Roman ZÁHOREC, CSc.
prezident SSAIM
OÚ sv. Alžbety
Heydukova 10
81250 Bratislava I
rzahorec@ousa.sk

Doc. MUDr. Jozef FIRMENT, PhD.
viceprezident SSAIM
I. KAIM UJPŠ LF a FNLP
Trieda SNP 1, Rastislavova 43
04190 Košice
jozef.firment@upjs.sk

MUDr. Matúš PAULINY, PhD.
vedecký sekretár SSAIM
KAIM SZU UN Bratislava
Limbová 5
83305 Bratislava III – Kramáre
mpauliny@gmail.com

MUDr. Štefan KRBILA, PhD.
pokladník SSAIM
KAIM FNsP Nové Zámky
krbila@nspnz.sk

MUDr. Katarína GALKOVÁ, PhD.
zapisovateľ SSAIM
KAIM FN Nitra
Ul. Špitálska 6
950 01 Nitra
katagalkova@gmail.com

Adresár výboru a dozornej rady SSAIM 2015 – 2018

Členovia výboru

MUDr. Ľubomíra ROMANOVÁ, PhD.
KAIM FNsP PU a SZU
Holého 14
08181 Prešov
romanova@fnsppresov.sk

MUDr. Jozef VALKY, PhD., CETC
OAIM NsP FD. Roosvelta
Nám. L. Svobodu 1
97517 Banská Bystrica
jvalky@nspbb.sk

MUDr. Jozef KöPPL, CSc.
DKAIM DFNsP Bratislava
Limbová 3
83305 Bratislava
koppl@dfnsp.sk

MUDr. Juraj KOUTUN, CSc.
KAIM LFUK UN Bratislava
Ružinovská 6
82606 Bratislava II
juraj.koutun@ru.unb.sk

MUDr. Milan ONDERČANIN, PhD.
KAIM SZU UN Bratislava
Limbová 5
83305 Bratislava III – Kramáre
milan.ondercanin@orangemail.sk

MUDr. Štefan TRENKLER, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF a FNLP
Trieda SNP 1, Rastislavova 43
04190 Košice
strenkler@gmail.com

MUDr. Ingrid OLEJÁROVÁ, MPH
OAIM NÚSCH Bratislava
olejarova@nusch.sk

MUDr. Michal VENGLARČÍK, PhD.
OAIM NsP FD. Roosvelta
Nám. L. Svobodu 1
97517 Banská Bystrica
michal.venglarcik@gmail.com

Členovia dozornej rady

MUDr. Monika GROCHOVÁ, PhD.
predseda
monika.grochova@gmail.com

MUDr. Peter SZEGHY
člen
peter.szeghy@centrum.sk

MUDr. Jaroslava MACKOVÁ
člen
KAIM SZU UN Bratislava
Limbová 5
83305 Bratislava III – Kramáre
jaroslava.mackova@kr.unb.sk