Programové vyhlásenie výboru SSAIM 2015-2018 na vyžiadanie