KPR 2015

KPR ERC 2015 – Súhrn hlavných zmien

KPR ERC 2015 – Rozšírená neodkladná resuscitácia dospelých