Odporúčaný postup pri kanylácii žíl

Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie

Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku

Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK)

Liečebná hypotermia v nemocnici po KRP

Anestéziologické vyšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom

Právne predpisy na úseku zdravotníctva

Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania – Management of severe perioperative bleeding

End of life