Postupy pri plánovaných operačných výkonov u pacientov po prekonanom ochorení COVID -19

Odporúčaný postup pri kanylácii žíl

Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie

Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku

Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK)

Liečebná hypotermia v nemocnici po KRP

Anestéziologické vyšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom

Právne predpisy na úseku zdravotníctva

Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania – Management of severe perioperative bleeding

End of life

Odporúčania EBA UEMS a SSAIM pre bezpečné podávanie liekov 2016

Kontrolný protokol implementácie bezpečného podávania liekov v praxi

Prevencia a manažment nežiadúcej perioperačnej hypotermie

Použitie analógov arginín – vazopresínu pri liečbe cirkulačného zlyhávania