Kalendár podujatí anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny, algeziológie 2020

Január

 • 4. Airways workshop. 18.1.2020, Košice; www.ssaim.sk
 • 3rd European Day of Regional Anaesthesia. 25.1.2020, Banská Bystrica; www.ssaim.sk, www.skara-ssaim.sk
 • 22. Colours of Sepsis – PG kurz Sepsa a MODS. 7. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostlivosti. 17. aktuality v detskej intenzívnej starostlivosti. 2. deň mladých intenzivistov. 27.-31.1.2020, Ostrava, ČR; www.csfps.cz, www.sepseostrava.cz
 • IX. Rescue Day. Konferencia záchranárov IZS. 31.1.2020, Poprad; www.zachranaoz.sk

Február

 • III. BAKRA 2020: Bratislavský kurz regionálnej anestézie. 8.-9.2.2020, Bratislava; www.ssaim.sk, www.skara-ssaim.sk
 • 22. Winterfórum SSAIM (Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny). 13.-14.2.2020, Štrbské Pleso; www.ssaim.sk

Marec

 • 40th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine (ISICEM). 24.-27.3.2020, Brusel, Belgicko; www.intensive.org

Apríl

 • 19. Brněnské dny urgentní medicíny. 15.-17.4.2020, Mikulov, ČR; www.brnenske-dny.cz
 • On-line assessment (OLA) ESA-EDAIC (Európsky diplom z AIM). 17.4.2020, Košice; www.ssaim.sk
 • XI. medzinárodný a XXIV. národný kongres urgentnej medicíny (SSUMaMK). 23.-25.4.2020, Vyhne; www.kongresum.sk, www.urgmed.sk
 • 13. Deň kliniky algeziológie. Chronické nekardiogénne bolesti hrudníka a krku. 24.4.2020, Banská Bystrica; www.pain.sk
 • V. Klimov deň (seminár anestéziológov KE a PO kraja). 24.4.2020, TBA; www.ssaim.sk
 • BBDA 2020: Banskobystrické dni anestézie. Matka a dieťa. 25.4.2020, Banská Bystrica; www.ssaim.sk, www.bbda.sk

Máj

 • 27. kongres SSAIM (Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny). 21.-23.5.2020, Jasná; www.ssaim.sk
 • Euroanaesthesia 2020 – Kongres ESA (European Society of Anaesthesiology). 30.5.-1.6.2020, Barcelona, Španielsko; www.euroanaesthesia.org

Jún

 • XIV. kongres ČSIM (Česká společnost intenzivní medicíny). 3.-5.6.2020, Mikulov, ČR; www.csimkongres.cz
 • Resuscitace 2020. X. odborné symposium ČRR (Česká resuscitační rada). 12.6.2020, Praha, ČR; www.hanzo.cz/resuscitace
 • XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti. 12.-13.6.2020, Zemplínska Šírava; www.pain.sk
 • BBDA 2020 part II: VI. simulácie kritických situácií v operačnej sále. 13.6.2020, Banská Bystrica; www.ssaim.sk, www.bbda.sk

September

Október

 • American Society of Anesthesiologists (ASA) Annual Meeting. 3.-7.10.2020, Washington, USA; www.asahq.org
 • XIII. kurz ISIA (The International School for Instructors in Anaesthesiology). 9.-10.10.2020, Slovensko; isiaslovakia.webnode.sk; www.ssaim.sk
 • 33rd ESICM Lives 2020 (Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine). 10.-14.10.2020, Madrid, Španielsko; www.esicm.org
 • XIV. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny. 15.-16.10.2020, Palárikovo; www.ssaim.sk
 • 8. Európsky/svetový deň záchrany života. 16.10.2020; rôzne miesta SR; www.restartaheart.eu, www.srr.sk
 • Resuscitation 2020. Kongres ERC (European Resuscitation Council). 22.-24.10.2020, Manchester, UK; www.erc.edu
 • XXII. Lučanského memoriál (seminár anestéziológov KE a PO kraja). 30.10.2020, Levoča; www.ssaim.sk

November

 • III. kongres Polytrauma. 9.-10.11.2020, Košice; polytrauma.sk
 • 16. Deň bratislavských kliník. Clinical Update Postgraduate 2020. 12.-13.11.2020, Bratislava; www.ssaim.sk
 • XII. konference AKUTNE.CZ. 21.11.2020, Brno, Česká republika; www.akutne.cz
 • 6. kurz ESA – CEEA (štvrtý cyklus). 25.-27.11.2020, Košice; www.lf.upjs.sk/ceea, www.ssaim.sk

December

Zostavil: MUDr. Š. Trenkler, PhD., Košice, 23.11.2019