Adresa spoločnosti

Sekretariát SSAIM
Cukrová 3
813 22 Bratislava
tel. no.: +421-2/52922017, -2019
Fax: +421-2/52635611
e-mail: vician@sls.sk