Pracoviská anestéziológie a intenzívnej medicíny

Bratislava Ružinov

Bratislava Kramáre

Martin

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Klinika AIM JLF UK a MFN

Košice

Slovenské centrum CEEA/FEEA

Prešov

Nové Zámky

Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny,
Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica