Archív

/Archív
­

Oznam – zníženie poplatkov na kongrese SSAIM

Vážení členovia SSAIM,

po vyše dvojročnom období COVID pandémie, za statočnú a obetavú prácu lekárov OAIM/KAIM, sa výbor SSAIM na svojom 13. zasadnutí zo dňa 6. apríla 2022 rozhodol vyjsť v ústrety svojim členom a podporiť ich aktívnu i pasívnu účasť na 28. kongrese SSAIM v Tatrách nasledovne:

 1. Znížením kongresového poplatku na 50.- eur (prihlásením sa do 10. mája 2022, pasívna účasť)
 2. Prvému autorovi prednášky bude odpustený kongresový poplatok (termín do 18.4.2022)
 3. Zníženie ceny za ubytovanie v h. Bellevue pre účastníkov kongresu

Tešíme sa na Vašu účasť,
Výbor SSAIM, Organizačný výbor 28. kongresu SSAIM

Bratislava 11. apríla 2022

Zápisnica z 13. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie, 2022

Stiahnuť ako PDF súbor: 13. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

Zápisnica z 12. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie, 2022

Stiahnuť ako PDF súbor: 12. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

výbor SSAIM 16.2.2022 online MS TEAMS o 14:30 hod.
Prítomní (12): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Valky, Š. Krbila, J. Köppl, J. Koutun, Ľ. Romanová, M. Venglarčík, Š. Trenkler, K. Galková, I. Olejárová
Ospr. (1): M. Minárik – rezignoval na funkciu člena výboru.
Dozorná rada (3): T. Veselovský, J. Macková, P. Szeghy

Zápisnica z 11. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS, 2021

Stiahnuť ako PDF súbor: 11. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

10. novembra 2021 o 18:00 hod. v salóniku h. DoubleTree by Hilton
Prítomní (11): R. Záhorec, J. Firment, J. Koutun, Š. Krbila, Š. Trenkler, M. Venglarčík, Ľ. Romanová, K. Galková, I. Olejárová, J. Köppl
Ospravedlnení (3): J. Valky, M. Pauliny, M. Minárik
Dozorná rada (3): T. Veselovský, J. Macková, ospravedlnení P. Szeghy

27. kongres SSAIM – upozornenie

Zmena miesta konania 27. kongresu SSAIM – hotel DOUBLE TREE by HILTON Bratislava.

Príprava 27. kongresu SSAIM 11.-12. novembra 2021:
1. UPOZORNENIE: Všetci účastníci 27.kongresu SSAIM, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Podľa nariadenia RUVZ platí pravidlo povinnej vakcinácie. Výbor SSAIM.
Ďakujeme za porozumenie.
2. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie tretej vlny COVID epidémie v Žilinskom samosprávnom kraji sa vedenie SSAIM rozhodlo zmeniť miesto konania 27.kongresu do Bratislavy.
3. 27.kongres SSAIM sa bude konať v termíne 11.- 12. novembra. Finálny program kongresu s ďalšími infomáciami nájdete v ďalších príspevkoch.
Organizačný a vedecký výbor 27. kongresu SSAIM

27. kongres SSAIM – zmena miesta konania

Vážení členovia SSAIM,
z epidemiologických dôvodov a nepriaznivej pandemickej situácie na severozápade Slovenska sa vedenie výboru SSAIM rozhodlo zmeniť miesto konania 27. kongresu do Bratislavy, hotel DOUBLE TREE by HILTON. Termín zostáva nezmenený 11.-12. november 2021.
Odborný program a bližšie informácie nájdete na stránkach www.ssaim2021.sk, kde sa môžete registrovať do 4. novembra 2021, alebo na stránke www.ssaim.sk
Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na stretnutie s Vami.

Organizačný výbor kongresu

XV. Novozámocký deň – UPOZORNENIE

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že všetci účastníci, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Ďakujeme za porozumenie.

27. kongres SSAIM

27. kongres SSAIM – 1. informácia
11. – 13. 11. 2021
Zmena miesta konania 27. kongresu SSAIM – hotel DOUBLE TREE by HILTON Bratislava

Finálny program a informácie vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.

Prvú informáciu vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.

Ďalšie informácie o kongrese, aj s registračným formulárom sú zverejnené na stránkach:
www.ssaim2021.sk
www.progress.eu.sk

Príprava 27. kongresu SSAIM 11.-12. novembra 2021:
1. UPOZORNENIE: Všetci účastníci 27.kongresu SSAIM, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Podľa nariadenia RUVZ platí pravidlo povinnej vakcinácie. Výbor SSAIM.
Ďakujeme za porozumenie.
2. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie tretej vlny COVID epidémie v Žilinskom samosprávnom kraji vedenie SSAIM pripravuje zmenu miesta konania 27.kongresu.
3. 27.kongres SSAIM sa bude konať v termíne 11.- 12. novembra. Predbežný program kongresu – v prílohe.
Organizačný a vedecký výbor 27. kongresu SSAIM

Doplnenie informácií pre vystavovateľov a účastníkov

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že všetci účastníci, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Ďakujeme za porozumenie.

Kontakt pre vystavovateľov
Prihlasovanie, registrácia vystavovateľov na podujatie: Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
kontaktná osoba: Ing. Beáta Kapustová, e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk, tel.: 0905 411 511

Kontakt pre registráciu účastníkov
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Pavol Vician, e-mail: vician@sls.sk, tel.: 0915 777 151

Kongresový poplatok je vo výške 20€, v deň podujatia je poplatok vo výške 30€.
Kongresový poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom (potvrdenie preukázať pri registrácii) na účet:
Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava – mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swiftcode: SUBASK BX
Variabilný symbol: 21 1205 003

Pavol Vician za SLS
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. za SSAIM

XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM

Informácie a link na registráciu v priloženom PDF tu.

Link na registráciu tu.

Flyer CSARIM SSAIM doplnenie

Invitation to WCA 2021

Invitation letter to CSARIM WCA

Dear colleagues,

as you surely know only days remain to the opening of the XVIIth World Congress of Anaesthesiologists. All informations can be obtained at www.wca2021.org. I am sure members of your Society would find the participation interesting. Especially interesting features of the forthcoming Congress are:

– 5 days to connect live
– interactive virtual platform
– 3 following months to watch and review again
– English, Spanish and French subtitles
– 400+ international speakers
– 4500+ participating colleagues from all over the world
– 24 tracks
– 200+ hours of education
– 29 CME internationally recognized credits
– 26 Problem Based Learning Discussions
– 9 Meet-the-Experts Sessions
– 14 Workshops
– 9 Guest Sessions
– 12 Industry Sessions
– 1600 Posters to view with 200 moderated presentations
– Networking Breakout rooms and sessions.

Dear colleagues, thank you very much for disseminating this information further. The organisers remain very much obliged for your cooperation.

Sincerely, on behalf of the Local Organising Committee

Prof. Karel Cvachovec
President

Aktualita SSAIM


Registrácia na svetový kongres WCA – WFSA a spoločný kongres ČSARIM a SSAIM je otvorená od 1.8.2021

Oznamujeme všetkým členom SSAIM, že od 1. augusta 2021 sa môžu registrovať na spoločný kongres ČSARIM a SSAIM 4. sept. 2021 za registračný poplatok 1000,-CZK, cca 40,- EUR. Výhodou registrácie je súčasný online prístup na svetový kongres WFSA – WCA Prague 1.-5. sept. 2021. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní!

Informácie viď Aktualitu ČSARIM, kde sú pokyny na registráciu.


Členstvo SSAIM bude kontrolované.

Ďakujeme za ústretovosť a priateľské gesto ex-prezidentovi prof. K. Cvachovcovi, CSc. a súčasnému prezidentovi prof. V. Černému, PhD. za možnosť pre všetkých členov SSAIM zúčastniť sa svetového kongresu WFSA – WCA v Prahe v dňoch 1.-5 septembra 2021.


Roman Záhorec, prezident SSAIM
Bratislava 31. júla 2021

2021-11 Aktualita ČSARIM

Vážení členové ČSARIM

1. XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM

Zasíláme bližší informace o programu kongresu ČSARIM 2021, který pořádáme ve spolupráci se Slovenskou společností anesteziologie a intenzivní medicíny dne 4. 9. 2021. Letošní podoba našeho kongresu je atypická z řady důvodů – epidemie covid-19 a s tím související nejistota rozsahu omezujících vládních opatření ovlivňujících výsledný virtuální formát akce, vazba na 17th World Congress of Anaesthesiologists (link zde) v Praze a z toho vyplývající naše snaha umožnit exkluzivně členům ČSARIM a SSAIM plnohodnotný vstup na akci v plném slova smyslu světového formátu – to vše v ceně poplatku na domácí kongres. Náš letošní kongres se výše zmíněným důvodům plně podřídil – on-line formátem, jednodenním rozsahem i strukturou programu.

Program kongresu bude vysílán „živě“ z přenosového studia v Kongresovém centru Praha a jeho odborná část bude probíhat převážně ve formátu diskusních kulatých stolů k aktuálním tématům oboru, určitou novinkou je účast zástupců plátců péče k vybraným tématům. Součástí programu bude vyhlášení tradičních cen i ocenění ČSARIM a Lemonova přednáška – pro letošní rok byl výborem nominován MUDr. Michal Horáček, DESA. Aktuální odborný program najdete zde, ke změnám ale dojít ještě může. Aktuální verzi programu hledejte vždy na stránkách kongresu. Registrovat na kongres se můžete zde.

Letošní kongres ČSARIM bude výjimečný ještě z jednoho důvodu. Na předprázdninovém jednání výboru ČSARIM jsme rozhodli o vytvoření formátu speciálního ocenění v podobě “medaile ČSARIM za mimořádné zásluhy pro obor“. V letošním roce bychom tímto oceněním chtěli symbolizovat naše uznání a poděkování za mimořádné pracovní nasazení během extrémní zátěže systému zdravotní péče v rámci epidemie covid-19 v ČR. O nominaci vybraných zdravotnických pracovníků byli požádáni krajští koordinátoři intenzivní péče. Zde z pozice předsedy ČSARIM dodávám – sebelepší výběr nemůže zahrnout všechny ty, kteří se na péči podíleli, toho jsme si ve výboru ČSARIM plně vědomi.


2. Povinnost lékařů se vzdělávat s využitím zahraničních zdrojů

V minulém zpravodaji jsme otevřeli dané téma a avizovali, že vás seznámíme s výsledky diskuze členů výboru ČSARIM k předmětné otázce. Obsah diskuze a postoj výboru je vyjádřen editorialem v recentním čísle časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína (k dispozici zde).


prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru ČSARIM

XV. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že všetci účastníci, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Ďakujeme za porozumenie.

14.10. – 15.10. 2021
Nové Zámky – Palárikovo

Informácie a program

Online registrácia UKONČENÁ.

Zápisnica z 9. riadnej schôdze výboru SSAIM, 2021

Stiahnuť ako PDF súbor: 9. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

9. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS
Utorok 8.6.2021
On-line video-konferencia cez MS TEAMS
Prítomní (11): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, M. Venglarčík, Ľ. Romanová, K. Galková, I. Olejárová
Ospravedlnení (2): Š. Krbila, M. Minárik
Dozorná rada (2): T. Veselovský, P. Szeghy

Aktuality SSAIM – Hlavné podujatia SSAIM na jeseň 2021

Svetový kongres anestéziológov WCA – WFSA PRAGUE 2021

Praha, 1.–5. september 2021
online – distančne, https://wca2021.org

Európsky kongres anestézie ESAIC – EUROANAESTHESIA 2021

Mníchov, 15.-17. december 2021

Prezenčne:

XXVII. Hálkove dni

Čadca, 23.-24. september 2021
Témy:

 • COVID-19 z pohľadu infektológie a imunológie
 • COVID-19 diagnostika a farmakologická liečba
 • COVID-19 spôsoby manažmentu neinvazívnej a invazívnej ventilácie pľúc

Kontakt: https://tajpan.online

XVII. Novozámocké dni AIM

Palárikovo, 14.-15. október 2021
Témy:

 • Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne
 • vyzvané prednášky slovenských a českých odborníkov

Kontakt: stefan.krbila(at)gmail(dot)com, vician(at)sls(dot)sk

XXVII. Kongres SSAIM

Žilina, Holiday Inn, 11.-13. november 2021
Témy:

 • Cirkulácia, monitoring kardiovaskulárneho systému počas anestézie, kardiovaskulárne komplikácie a ich manažment v AIM. Manažment akútneho zlyhania cirkulácie, akútneho zlyhania myokardu, arytmie.
 • COVID-19: epidemiológia, organizácia práce a úskalia prevádzky AIM počas COVID-19 pandémie.
 • Diagnostika a manažment kriticky chorého COVID-19 pacienta.
 • COVID-19: princípy vysokoprietokovej kyslíkovej liečby, nové metódy neinvazívnej a invazívnej ventilácie pľúc.
 • Odborný blok AIM NUSCh venovaný kardiovaskulárnej anestézii.
 • Odborný blok SRR – Nové odporúčania KPR – ALS ERC 2020 – 2021.

Kontakt: www.ssaim.sk, vician(at)sls(dot)sk

Banskobystrické dni AIM

Banská Bystrica, 3.-4. december 2021
Témy: Regionálna anestézia – novinky
Kontakt: michal.venglarcik(at)gmail(dot)com

XXVII. Hálkove dni

Termín: 23. – 24. september 2021
Miesto: Divadelná sála Dom Kultúry Čadca, Matičné námestie 1434/11, Čadca, www.kultura.mestocadca.sk
Hlavná téma: Covid-19 v intenzívnej medicíne
Pozvánka s programom: Stiahnuť PDF súbor tu.

Informácie a inštrukcie: Stiahnuť PDF súbor tu.
Postup registrácie: Pre registráciu na podujatie je nutné vytvorenie vlastného účtu na stránke https://tajpan.online. Následne sa na podujatie registrujete cez link https://www.tajpan.online/podujatia/xxvii-halkove-dni/. Pre dokončenie registrácie je nutné zaplatenie registračného poplatku cez platobnú bránu.

Colours of Sepsis 2021

Colours of Sepsis 2021

Online ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2021

Vážení příznivci Colours of Sepsis,

dovolte nám, prosím, připomenout, že vzhledem k epidemické situaci proběhne letošní ročník Colours of Sepsis v online formátu ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2021.

Prosím, registrujte se, abyste získali přístup k online přenosům i archivu po skončení akce. Všechny online přenosy i kompletní archiv příspěvků budou všem registrovaným účastníkům k dispozici ZDARMA.

Online registrace na Colours of Sepsis

Součástí programu budou:

 • 23. Colours of Sepsis: Hot Topics Lines
 • 18. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“
 • 8. PG Kurz sester v intenzivní péči
 • 3. Den mladých intenzivistů
 • Sympozia a přednášky partnerů akce

Kompletní program akce ke stažení

Několik dní před akcí Vám přijdou instrukce a přístupové heslo k vysílání a do archivu akce.

Těšíme se na Vás.

Za organizátory MUDr. Roman Kula, CSc. a SANOPHARM CZ s.r.o.

Zápisnica zo 7. mimoriadnej schôdze Výboru SSAIM 2020

Stiahnuť ako PDF súbor: 7. mimoriadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie

7. mimoriadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie
Streda 9.12.2020
On-line video-konferencia cez MS TEAMS
Prítomní (10): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, M. Venglarčík, Štefan Krbila, Katarína Galková
Ospravedlnení (3): I. Olejárová, Ľ. Romanová ,M. Minárik
Dozorná rada (2): T. Veselovský, P. Szeghy

Prezident SSAIM doc. Záhorec a vedecký sekretár predn. Pauliny otvorili 7. mimoriadnu schôdzu výboru SSAIM cez on-line video-konferenciu MS TEAMS o 14,30 hod dňa 9.12.2020. Kontrola uznesení zápisnice č. 6/2020 zo 6. zasadnutia výboru SSAIM zo dňa 24.09.2020.
Uznesenie 50/8 Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 a nariadenia Krízového štábu vlády SR a MZ SR sa výbor SSAIM uzniesol zrušiť všetky podujatia SSAIM na začiatok roka 2021 (Novozámocké dni Palárikovo, Zimné – Winterfórum SSAIM).
Výbor SSAIM sa uzniesol na návrh pred. Krbilu, aby sme NZ dni v Palárikove presunuli na marec 2021 a 27. kongres SSAIM, aby sa konal v h. Bellevue v Starom Smokovci v stanovenom termíne 20.-22. mája 2021. Obe podujatia plánujeme organizovať prezenčnou formou, ak dovolí epidemiologická situácia. 27. kongres SSAIM online formou video-konferencie, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Uznesenie 51/8 Členovia výboru nahlásia plánované akcie SSAIM na druhý polrok 2021 na národnej a regionálnej úrovni vedeckému sekretárovi M. Paulinymu (prihlášky zaslané na SLS) a Š. Trenklerovi, ktorý pripraví Kalendár akcií SSAIM pre výbor a členskú základňu SSAIM. Termín do 21.12.2020.
Uznesenie 52/8 Výbor SSAIM prijal správu od doc. J. Firmenta o stave pripravovaného dokumentu ohľadne pred-anestetických vyšetrení a predoperačného manažmentu, pod gesciou štátn. tajomníka MZ SR dr. P. Stachuru, ktorý je pred dokončením. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny s predstaviteľmi MZ SR bude prebiehať po 14.12. cez Webex. (Ing. Čvapek za MZ SR).
Uznesenie 53/8 Vzhľadom na zmeny na sekretariáte SLS, zrušenie Kongresového oddelenia a odchod p. E. Kurucovej do dôchodku sa zásadne mení situácia pri organizovaní podujatí SSAIM. Výbor SSAIM diskutoval o probléme a navrhuje tri možnosti riešenia: a) zostať pri organizovaní podujatí SSAIM v spolupráci so SLS pri navýšení nákladov p. cenníka SLS platného od 1.1.2020, b) osloviť agentúru a podpísať dohodu o organizovaní podujatia SSAIM formou Zmluvy, c) zvážiť a podpísať Zmluvu s agentúrou medzi SSAIM (SLS) na kompletnú službu pri činnosti SSAIM vrátane všetkých podujatí.
Uznesenie 54/8 Výbor SSAIM schválil a naďalej podporuje proces asociovaného členstva v ESAIC. Členovia SSAIM, ktorí majú záujem o kolektívne členstvo v ESAIC, sa môžu prihlásiť u doc. M. Minárika do 18.12.2020. Výbor poveruje Š. Trenklera a M. Minárika ESAIC. Termín je do 18.12.2020.
Uznesenie 55/8. Výbor na základe súhlasného stanoviska Predsedkyne Komisie pre udeľovanie grantov prof. Drobnej – Sániovej, PhD schválil jednomyseľne Výskumný grant SSAIM pre rok 2021 MUDr. L. Čuchráča a kol. (KAIM Košice) s témou „Sledovanie hladiny cholínesterázy“ v celkovej sume dvetisíc eur.
Členovia SSAIM môžu nahlasovať príspevky o najlepšiu publikáciu Malatinského cenu (odborný článok, monografia). Termín do 31.1.2021 dr. Ľ. Romanovej. Viď Uznesenie 48/8.
Pripravuje sa 2. číslo časopisu AIM 2020. Šéfredaktorka časopisu Katarína Galková vyzvala na dodanie príspevkov do časopisu do konca októbra 2020. Výbor schválil kooptáciu prof. V. Černého do redakčnej rady AIM. Posunutý Termín: do 22.12.2020, viď Uznesenie 49/8 z minulej schôdze!
Uznesenie 56/8 Doc. J. Firment v rámci správy hl. odborníka MZ SR informoval o posúdení pripomienok a korekcii odborného usmernenia OU pre Jednodňovú zdravotnú starostlivosť (JZS), kde boli doplnené/opravené viaceré termíny, napr. anestéziologická starostlivosť. Problémom zostávajú výkony detskej anestézie v rámci JZS. Na návrh prim. J. Köppla a M. Venglarčíka výbor SSAIM požiada odbornú sekciu pediatrickej anestézie SPA o stanovisko. Dňa 12.12. na svojom zasadnutí Výbor SPA SSAIM zaujme stanovisko, ktoré bude zapracované do OU pre JZS ako normatív pre pediatrickú JAS. Po schválení OU Výborom SSAIM materiál zašleme p. MUDr. E. Vivodovej na MZ SR. Termín do 18.12.2020. Zodpovedný doc. MUDr. J. Firment, PhD.
Uznesenie 57/8 Výbor SSAIM schválil a berie na vedomie, že medzi mladými rezidentami v európskej spoločnosti ESAIC bude sekciu mladých anestéziológov – rezidentov za SSAIM zastupovať MUDr. Miroslav Sučko z I. KAIM Košice.
Uznesenie 58/8 Výbor SSAIM poveril prezidenta a vedeckého sekretára SSAIM rokovaním s riaditeľkou sekretariátu SLS ohľadne vzniknutej situácie spojenej s odchodom p. E. Kurucovej, a novým Cenníkom SLS o vnútropodnikových výkonoch (VPV), ktoré boli schválené pre rok 2020. Termín: 10.12.2020 na sekretariáte SLS na Cukrovej 3, Bratislava.

Diskusia:
Prim. J. Köppl informoval o úspešnom priebehu a organizácii kurzov SRR – ALS Provider Course v Bešeňovej v októbrových termínoch 6.-7.10.2020 a 8.-9.10.2020. Kapacity boli skoro naplnené.
Hl. odborník MZ SR doc. J Firment informoval o možnostiach riešenia stavu nedostatku zdravotných sestier v SR. K problematike prebehla živá diskusia. Výbor SSAIM sa zaoberal súčasnou situáciou pandémie COVID-19 na OAIM/KAIM v SR. Hlavným problémom je nedostatok personálu, spôsob organizácie a spôsoby úpravy prevádzky v Nemocniciach podľa pandemického plánu.

Na nasledujúcu schôdzu 8. zasadnutia výboru SSAIM – predseda Dozornej rady MUDr. T. Veselovský pripraví Správu o činnosti a hospodárení SSAIM za rok 2020. Termín bude aktuálne upresnený.

Zapísal: R. Záhorec Overil: J. Koutun
V Bratislave, 9. decembra 2020

MUDr. M. Pauliny, PhD. Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretár SSAIM prezident SSAIM

Zápisnica zo 6. zasadnutia výboru SSAIM 2020

Stiahnuť ako PDF súbor: 6. riadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie

6. riadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie
Štvrtok 24.9.2020
Hotel Holiday Inn, Žilina
Prítomní (9): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, Ľ. Romanová, M. Venglarčík
Ospravedlnení (4): I. Olejárová, M. Minárik, Š. Krbila, K. Galková
Dozorná rada (2): prim. J. Macková, T. Veselovský, ospravedl. P. Szeghy

Prezident SSAIM doc. Záhorec a vedecký sekretár predn. Pauliny otvorili 6. riadnu schôdzu výboru SSAIM. Kontrola uznesení zápisnice č. 5/2020 z 5. zasadnutia výboru SSAIM zo dňa 12.02.2020 z Winterfóra SSAIM v Hoteli Patria na Štrbskom plese bola bez výhrad. Výbor SSAIM zaujal stanovisko k plánovaným sympóziám a akciám SSAIM na jeseň 2020.
Uznesenie 43/8. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 a nariadenia Krízového štábu vlády SR a MZ SR sa výbor SSAIM uzniesol zrušiť všetky podujatia SSAIM na rok 2020 (CUP, Novozámocké dni Palárikovo, CEE).
Výbor SSAIM sa uzniesol preložiť CUP 2020 o rok, a to v novom termíne 11.-12.11.2021, Novozámocké dni preložiť na 14.-15.1.2021, WF SSAIM na Štrbskom Plese ponechať v pôvodnom termíne 11.-12.2.2021, 27. kongres SSAIM v Jasnej ponechať v pôvodnom termíne 20.-22.5.2021. Svetový kongres WFSA sa bude konať v náhradnom termíne 1.-5.9.2021 v Prahe. Hálkove dni v Čadci sa uskutočnia 23.9.2021.
Témy na 27. kongres SSAIM v Jasnej aj vedecký výbor sú uvedené pod uznesením 31/8. Výbor diskutoval o možnosti organizácie 27. kongresu online formou, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Uznesenie 44/8. Výbor SSAIM schválil zloženie pracovnej skupiny pre rokovanie so štátnym tajomníkom MZ SR ohľadne predanestetických vyšetrení a predoperačného manažmentu v zložení: MUDr. L. Polakovičová (Ružinov), MUDr. A. Volnárová (Malacky), MUDr. R. Koyš (Martin), MUDr. M. Venglarčík (Banská Bystrica), MUDr. P. Kenderessy (Banská Bystrica). Na návrh prim. J. Köppla výbor kooptoval do pracovnej skupiny MUDr. M. Hargaša (DKAIM NUDCH Bratislava) a doc. J. Firment navrhol kooptovať do pracovnej skupiny MUDr. B. Mavrodejeva (Prešov). Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny s predstaviteľmi MZ SR bude prebiehať dňa 5.10.2020 cez Webex.
Uznesenie 45/8 Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu pandémie COVID-19 Výbor SSAIM dôrazne odporúča na ochranu pacientov a ošetrujúceho zdravotníckeho personálu vykonať u všetkých pacientov v rámci predoperačného vyšetrenia pred elektívnym výkonom v celkovej alebo regionálnej anestézii vyšetrenie na Covid-19. Toto vyšetrenie bude až do odvolania štandardnou súčasťou predoperačnej prípravy a jeho negatívny výsledok bude nevyhnutný pre zaradenie pacienta do operačného programu. Vyšetrenie nesmie byť staršie ako 48 – 72 hodín. Výbor SSAIM zároveň žiada hlavného hygienika o zaradenie a zverejnenie tejto požiadavky v Usmernení hlavného hygienika, aby bol záväzný pre všetky zdravotnícke zariadenia v SR a hradený zdravotnou poisťovňou pacienta. List MZ SR a hl. hygienikovi, zodp. Záhorec, termín do 1.10.2020.
Uznesenie 46/8. Výbor SSAIM schválil proces asociovaného členstva v ESA. Členovia SSAIM, ktorí majú záujem o kolektívne členstvo v ESA sa môžu prihlásiť u doc. M. Minárika do 31.12.2020. Výbor poveruje Š. Trenklera a M. Minárika prípravou posteru pre kongres ESA ohľadne činnosti oddelení AIM v SR. Zodpovední: Minárik, Trenkler, termín do 31.10.2020.
Uznesenie 47/8. Výbor berie na vedomie prihlášku Žiadosť o výskumný grant SSAIM pre rok 2021 MUDr. L. Čuchráča a kol. (KAIM Košice) s názvom témy „Sledovanie hladiny cholínesterázy.
Uznesenie 48/8. Členovia SSAIM môžu nahlasovať príspevky o najlepšiu publikáciu Malatinského cenu (odborný článok, monografia), termín do 31.1.2021 dr. Ľ. Romanovej.
Uznesenie 49/8. Pripravuje sa 2. číslo časopisu AIM 2020. Šéfredaktorka časopisu Katarína Galková vyzvala na dodanie príspevkov do časopisu do konca októbra 2020. Výbor schválil kooptáciu prof. V. Černého do redakčnej rady AIM. Termín: do 31.10.2020.

Iné: Doc. R. Záhorec informoval o možnosti a príprave školy mladých anestéziológov (ŠMA) pre lekárov v špecializačnej príprave na rok 2021. Tohtoročná škola je odložená pre pandémiu.
Doc. J. Firment v rámci správy hl. odborníka MZ SR informoval o zlepšení objednávania liekov. Požaduje, aby primári včas alebo s predstihom žiadali o lieky na mimoriadny dovoz s presným množstvom objednávky.
Prim. M. Venglarčík informoval výbor SSAIM o prebehnutých aktivitách SKARA za rok 2020 a zároveň predostrel plánované aktivity SKARA na rok 2021.

Diskusia:
Prim. J. Köppl informoval o príprave a organizácii kurzov SRR – ALS Provider Course v Bešeňovej v októbrových termínoch 6.-7.10.2020 a 8.-9.10.2020. Kapacity sú skoro naplnené.
Doc. J. Firment informoval o možnosti dodania vyradených anestéziologických prístrojov do technického múzea v Košiciach. Kontaktná osoba doc. J. Firment.
Hl. odborník MZ SR doc. J Firment pripravuje podnet pre MZ SR ohľadne riešenia stavu nedostatku zdravotných sestier v SR. K problematike prebehla živá diskusia.

Termín 7. zasadnutia výboru SSAIM – bude sa konať v podvečer WF SSAIM na Štrbskom Plese, t. j. predbežne 10.2.2021.

Zapísal: T. Veselovský Schválil: J. Valky
Holiday Inn, Žilina, 24.9.2020

MUDr. M. Pauliny, PhD. Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretár SSAIM prezident SSAIM