Termín konania: 9. – 10. november 2023
Miesto konania: Hotel Lindner, Central, Bratislava
1. informácia na stiahnutie tu – aktualizácia
Upozornenie: zmena registračných poplatkov, informácie k platbám, parkovaniu a rezervácii hotela
Predbežný program na stiahnutie
Online registrácia uzavretá.

Hlavné témy:

  • Novinky v anestéziológii a perioperačnej medicíne
  • Anafylaxia, malígna hypertermia a iné akútne príhody a komplikácie počas anestézie
  • Akútne respiračné príhody – Asfyxia, obštrukcie HCD, pneumotorax, ARDS
  • Neurointenzívna starostlivosť – Kóma, status epilepticus, intrakraniálna hypertenzia, edém mozgu, diferenciálna diagnostika a iniciálny manažment
  • Predanestetické vyšetrenia – aktualizácia odporúčania SSAIM
  • Anestézia a perioperačná starostlivosť u onkologických pacientov
  • Varia
  • Legislatívna problematika AIM