28. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou

Prvá informácia: Stiahnite si PDF súbor TU.

Definitívny program: Stiahnite si PDF súbor TU.

Online prihlasovanie: od 21.03.2022 na www.ssaimkongres2022.sk (www stránka bude aktívna od 21.03.2022). Na www stránke kongresu SSAIM www.ssaimkongres2022.sk bude možné cez online registráciu prihlásenie pasívnej aj aktívnej účasti, vloženie abstraktov, objednanie stravovania a ubytovania. Všetky organizačné informácie budú uvedené na stránke kongresu.
Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenská lekárska spoločnosť
Organizačné zabezpečenie: Agentúra ROWEX, Bratislava, www.rowex.sk, 0903 762 671
Miesto konania: Hotel Bellevue, Dolný Smokovec
Dátum konania: 19. – 21. máj 2022
Témy:

 • Anestézia a perioperačná medicína, protokoly ERAS
 • Späť k základom – Intenzívna medicína
 • COVID –19 pandémia na ICU, epidemiológia, manažment, terapia
 • UPV – umelá pľúcna ventilácia, nové pohľady, nové spôsoby
 • Neinvazívna ventilácia, klinické aplikácie
 • Kardiopulmonálna resuscitácia, nové odporúčania ERC 2021
 • Regionálna anestézia – blok SKARA
 • Pokroky v monitorovaní vitálnych funkcií v anestézii a intenzívnej medicíne
 • Legislatíva v odbore AIM
 • Mladí anestéziológovia
 • Varia
 • Posterové sympózium

Prezident kongresu: R. Záhorec
Vedecký výbor: M. Pauliny, J. Firment, J. Köppl, I. Olejárová, Ľ. Romanová, M. Venglarčík
Organizačný výbor: R. Záhorec, K. Galková, Š. Krbila, J. Valky, T. Veselovský
Akreditácia podujatia: podujatie bude zaradené do kreditného systému ARS CME