Monthly Archives: November 2018

//November
­

VOĽBY 2018 do výboru a dozornej rady SSAIM

Volebný výbor a výbor SSAIM oznamujú svojim členom, že v priebehu mesiaca
december 2018 prebehnú korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady SSAIM
na 8. funkčné volebné obdobie 2019-2023.

Vážení členovia SSAIM, začiatkom decembra 2018 k vám prídu poštovou
zásielkou volebné hlasovacie listy s navrhnutými 19 kandidátmi do Výboru
SSAIM v abecednom poradí a 3 menami kandidátov do Dozornej rady SSAIM.
Správne vyplnený hlasovací lístok musí obsahovať najviac 13 mien pre voľby
do Výboru a 3 mená do Dozornej rady. Každý člen SSAIM môže vpísať mená,
ktorých demokraticky a slobodne volí aj zo zoznamu členov SSAIM. Na
volebné účely bude v mesiaci december 2018 na www.ssaim.sk
zverejnený zoznam členov SSAIM.

* Volebné lístky po vyplnení treba odoslať späť na adresu sekretariátu SLS,
Cukrová 3, 813 22 Bratislava v obálke s označením Voľby do výboru SSAIM,
najneskôr do 17. Decembra 2018. *

Podrobné informácie o voľbách nájde každý člen SSAIM v Pokynoch pre
jednokolové korešpondenčné voľby, ktoré budú tiež zverejnené na webe
www.ssaim.sk

Za volebný výbor MUDr. I. Mišíková, za výbor SSAIM: doc. R. Záhorec, CSc.

Bratislava 29.11.2018

Epitaf

Navždy ostávaš v histórii slovenskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Dňa 4. novembra 2018 zomrel vo veku 77 rokov
Primár MUDr. Eduard Bachratý.

V 70. rokoch 20. storočia patril do generácie primárov, zakladateľov lôžkových oddelení ARO/OAIM.
Po odchode do dôchodku pracoval ako lekár záchranár.
Česť jeho pamiatke!

Výbor SSAIM
Klub priateľov histórie AIM

Voľby do výboru SSAIM

Výzva pre členov SSAIM

Vážení členovia SSAIM,

dovoľujeme si vás upozorniť, že 31.12.2018 končí 7. volebné obdobie činnosti výboru SSAIM.

Hlasovanie do výboru pre 8. volebné obdobie sa v zmysle reglementu SLS uskutoční korešpondenčnou formou v mesiacoch november – december 2018. Celkovo budeme voliť 13 členov do výboru a 3 členov dozornej rady.

Prosíme, aby ste návrhy kandidátov do výboru SSAIM, resp. aby sa potencionálni záujemcovia pre prácu vo výbore sami prihlásili do konca októbra 2018 na adresu vedeckého sekretára mpauliny(at)gmail(dot)com.

Okrem toho bude možné i počas voľby dopísať do volebného lístka mená svojich kandidátov.

Výbor SSAIM
Email: mpauliny(at)gmail(dot)com