Monthly Archives: March 2023

//March
­

Pozvanie na 29. Kongres SSAIM, 11.-13. mája 2023

Bližšie informácie nájdete na webe 29. kongresu SSAIM www.ssaimkongres2023.sk

Definitívny program stiahnete tu.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,
dovoľte, aby som sa k Vám prihovoril a pozval Vás na 29. kongres SSAIM v mene novozvoleného výboru SSAIM. V decembri sa uskutočnili korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady na 9. volebné obdobie. Svojim hlasovaním ste vybrali osobnosti, ktoré chcú pracovať pre blaho našej odbornej spoločnosti a prispieť k rozvoju nášho odboru.
Hlavnou náplňou činnosti výboru je kontinuálne medicínske vzdelávanie a vrcholom býva práve organizácia národného kongresu. V máji 2023 organizujeme už 29. Kongres SSAIM opäť v hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline. Záštitu prevzali primátor mesta Liptovský Mikuláš a riaditeľka Nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Pripravujeme bohatý odborný a spoločenský program. Témy kongresu sú príťažlivé, prinášajú širokú paletu problémov anestéziológie a intenzívnej medicíny, z ktorej si všetci, aktívni i pasívni účastníci môžu vybrať. Sú pripravené zaujímavé témy: aktuálne problémy v intenzívnej medicíne, nové technológie v monitorovaní vitálnych funkcií, perspektívne postupy v liečbe kritických stavov, pokrok v anestézii a perioperačnej medicíne vo svetle projektu ERAS, skúsenosti z COVID pandémie s dôrazom na post COVID, personalizovaná intenzívna medicína, vrátane spôsobov mechanickej ventilácie. Ako vždy, nebude chýbať sekcia mladých anestéziológov. Jedným z hlavných cieľov programu v 9. volebnom období je starostlivosť o mladých lekárov, ako ich viac a efektívne zapojiť do činnosti SSAIM. Pre mladých pripravujeme väčší priestor pre prezentáciu. Sú pozvaní skvelí rečníci z domáceho i zahraničného prostredia, z Maďarska, Talianska, Poľska a najviac z Českej republiky. Do Nízkych Tatier k nám zavítajú vzácni hostia – delegácia ČSARIM. Verím, že vyzvané prednášky pozvaných a zahraničných hostí budú veľkým obohatením 29. kongresu. Pripravujeme minisympóziá, workshopy, bloky odborných sekcii SKARA a Slovenskej resuscitačnej rady, možno sa podarí aj posterové sympózium. Plánujeme panelovú diskusiu a pro-con debaty naslovovzatých odborníkov. Chystáme nielen zaujímavý odborný program, ale aj spoločenské večeri a priateľské stretnutia. Pre naše kongresy sú tradične veľkým oživením vystavovatelia, medicínske firmy s prezentáciami zdravotníckych pomôcok a zdravotníckej prístrojovej techniky. Bez ich aktívnej účasti by kongresy nemali tú správnu atmosféru, za čo im patrí úprimné poďakovanie.
Vážení členovia SSAIM, pozývame Vás na 29. kongres SSAIM, ktorý bude 11.- 13. mája 2023 v hoteli Grand Jasná. Ste srdečne vítaní. Tešíme sa na stretnutie s Vami pod Chopkom v srdci Liptova.

Roman Záhorec,
za výbor SSAIM

Euroanaesthesia 2023

🗓️ Pridajte sa k nám 3. až 5. júna v Glasgowe na najvýznamnejšom kongrese Euroanaesthesia 2023 v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti! Zaregistrujte sa teraz: link https://euroanaesthesia.org/2023/

💉 Staňte sa súčasťou jedinečného vzdelávacieho zážitku na konferencii Euroanaesthesia 2023, ktorá sa koná v Glasgowe od 3. do 5. júna! Zaregistrujte sa teraz: link https://euroanaesthesia.org/2023/

🌟 Zapíšte si do kalendárov termín 3. – 5. júna a zúčastnite sa spolu s nami v Glasgowe na najvýznamnejšom kongrese v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti! Zaregistrujte sa na Euroanaesthesia 2023 už teraz: link https://euroanaesthesia.org/2023/

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze výboru SSAIM na 9. volebné obdobie 2023-2026

Stiahnuť ako PDF súbor: Zápisnica z ustanovujúcej schôdze výboru SSAIM na 9. volebné obdobie 2023-2026