Sekcia pediatrickej anestézie

Vedúci: MUDr. Jozef Köppl

koppl(at)dfnsp(dot)sk

DKAIM, DFNsP, Limbová 3, Bratislava

Dňa 13. júna 2006 schválilo predsedníctvo Slovenskej lekárskej spoločnosti žiadosť prípravného výboru Sekcie pediatrickej anestéziológie (SPA) pri SSAIM, organizačnej zložke SLS a vznikla tak nová sekcia našej spoločnosti, ktorej bol v členskej evidencii pridelený kód 00379. SPA SSAIM je taktiež súčasťou európskej federácie asociácii pediatrickej anestéziológie FEAPA.

K 16. januáru sme evidovali v sekcii 56 členov, ktorí sú členmi SSAIM. Týmto počtom bolo možné zorganizovať riadne voľby do výboru a dozornej rady SPA SSAIM, ktoré korešpondenčným spôsobom prebiehajú práve v tomto období a budú ukončené 28. februára 2007. Výsledky volieb do oboch orgánov SPA budú oficiálne zverejnené po vyhodnotení výsledkov volebnou komisiou na tejto internetovej stránke a aj na kongrese SSAIM v máji v Piešťanoch.

Zároveň Vás na tejto stránke budeme informovať o všetkých odborných akciách a podujatiach SPA doma i v zahraničí. V prípade, že máte záujem vyvíjať aktivity na poli detskej anestézie, radi Vás v našej sekcii privítame ako nových členov.

 
Stanovy sekcie detskej anestézie

Zápisnice z rokovaní a prípravy SPA SSAIM

Klinické praktické rady – laryngeálna maska

Očkovanie – skutočný problém pre anestéziológa?

4. míting detských anestéziológov

Zápisnice zo zasadania Výborov SPA SSAIM SLS 2007, 2008

Transformácia Federácie (FEAPA) na Spoločnosť (ESPA)

Originálny materiál ESPA