Zápisnica zo 4. riadnej schôdze výboru SSAIM, 9. volebné obdobie, 2023

Stiahnuť ako PDF súbor: 4. riadna schôdza výboru SSAIM, 9. volebné obdobie SLS