Monthly Archives: June 2021

//June
­

Aktuality SSAIM – Hlavné podujatia SSAIM na jeseň 2021

Svetový kongres anestéziológov WCA – WFSA PRAGUE 2021

Praha, 1.–5. september 2021
online – distančne, https://wca2021.org

Európsky kongres anestézie ESAIC – EUROANAESTHESIA 2021

Mníchov, 15.-17. december 2021

Prezenčne:

XXVII. Hálkove dni

Čadca, 23.-24. september 2021
Témy:

 • COVID-19 z pohľadu infektológie a imunológie
 • COVID-19 diagnostika a farmakologická liečba
 • COVID-19 spôsoby manažmentu neinvazívnej a invazívnej ventilácie pľúc

Kontakt: https://tajpan.online

XVII. Novozámocké dni AIM

Palárikovo, 14.-15. október 2021
Témy:

 • Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne
 • vyzvané prednášky slovenských a českých odborníkov

Kontakt: stefan.krbila(at)gmail(dot)com, vician(at)sls(dot)sk

XXVII. Kongres SSAIM

Žilina, Holiday Inn, 11.-13. november 2021
Témy:

 • Cirkulácia, monitoring kardiovaskulárneho systému počas anestézie, kardiovaskulárne komplikácie a ich manažment v AIM. Manažment akútneho zlyhania cirkulácie, akútneho zlyhania myokardu, arytmie.
 • COVID-19: epidemiológia, organizácia práce a úskalia prevádzky AIM počas COVID-19 pandémie.
 • Diagnostika a manažment kriticky chorého COVID-19 pacienta.
 • COVID-19: princípy vysokoprietokovej kyslíkovej liečby, nové metódy neinvazívnej a invazívnej ventilácie pľúc.
 • Odborný blok AIM NUSCh venovaný kardiovaskulárnej anestézii.
 • Odborný blok SRR – Nové odporúčania KPR – ALS ERC 2020 – 2021.

Kontakt: www.ssaim.sk, vician(at)sls(dot)sk

Banskobystrické dni AIM

Banská Bystrica, 3.-4. december 2021
Témy: Regionálna anestézia – novinky
Kontakt: michal.venglarcik(at)gmail(dot)com

XXVII. Hálkove dni

Termín: 23. – 24. september 2021
Miesto: Divadelná sála Dom Kultúry Čadca, Matičné námestie 1434/11, Čadca, www.kultura.mestocadca.sk
Hlavná téma: Covid-19 v intenzívnej medicíne
Pozvánka s programom: Stiahnuť PDF súbor tu.

Informácie a inštrukcie: Stiahnuť PDF súbor tu.
Postup registrácie: Pre registráciu na podujatie je nutné vytvorenie vlastného účtu na stránke https://tajpan.online. Následne sa na podujatie registrujete cez link https://www.tajpan.online/podujatia/xxvii-halkove-dni/. Pre dokončenie registrácie je nutné zaplatenie registračného poplatku cez platobnú bránu.