Monthly Archives: August 2023

//August
­

XVIII. Clinical Update Postgraduate Bratislava 2023

Termín konania: 9. – 10. november 2023
Miesto konania: Hotel Lindner, Central, Bratislava
1. informácia na stiahnutie tu – aktualizácia
Upozornenie: zmena registračných poplatkov, informácie k platbám, parkovaniu a rezervácii hotela


Oznam: Z dôvodu migrácie mailových serverov a prechodu na novú platformu je potvrdzovanie registrácií oneskorené. Ďakujem za porozumenie.

Hlavné témy:

  • Novinky v anestéziológii a perioperačnej medicíne
  • Anafylaxia, malígna hypertermia a iné akútne príhody a komplikácie počas anestézie
  • Akútne respiračné príhody – Asfyxia, obštrukcie HCD, pneumotorax, ARDS
  • Neurointenzívna starostlivosť – Kóma, status epilepticus, intrakraniálna hypertenzia, edém mozgu, diferenciálna diagnostika a iniciálny manažment
  • Predanestetické vyšetrenia – aktualizácia odporúčania SSAIM
  • Anestézia a perioperačná starostlivosť u onkologických pacientov
  • Varia
  • Legislatívna problematika AIM

6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest


Kapacita kurzu je naplnená.

Pozývame vás na 6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest, ktorý sa bude konať celý deň 11. novembra 2023 (sobota) v Bratislave v priestoroch Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania na LFUK. Vzdelávací kurz organizuje SSAIM sekcia Slovak Airway Group. Kurz je určený všetkým anestéziológom z celého Slovenska. Jedná sa už o 6. ročník tohto kurzu. Formát kurzu je postavený podľa osvedčeného postupu DAS (Difficult Airway Society) vo Veľkej Británii. Nosnou a najviac atraktívnou časťou kurzu bude reálny nácvik s praktickými pomôckami na modeloch, aby účastníci získali “hands-on” skúsenosti. Tešíme sa na Vás!