Monthly Archives: August 2023

//August
­

XVIII. Clinical Update Postgraduate Bratislava 2023

Termín konania: 9. – 10. november 2023
Miesto konania: Hotel Lindner, Central, Bratislava
1. informácia na stiahnutie tu – aktualizácia
Upozornenie: zmena registračných poplatkov, informácie k platbám, parkovaniu a rezervácii hotela
Predbežný program na stiahnutie
Online registrácia uzavretá.

Hlavné témy:

  • Novinky v anestéziológii a perioperačnej medicíne
  • Anafylaxia, malígna hypertermia a iné akútne príhody a komplikácie počas anestézie
  • Akútne respiračné príhody – Asfyxia, obštrukcie HCD, pneumotorax, ARDS
  • Neurointenzívna starostlivosť – Kóma, status epilepticus, intrakraniálna hypertenzia, edém mozgu, diferenciálna diagnostika a iniciálny manažment
  • Predanestetické vyšetrenia – aktualizácia odporúčania SSAIM
  • Anestézia a perioperačná starostlivosť u onkologických pacientov
  • Varia
  • Legislatívna problematika AIM

6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest

Poplatok za jedného účastníka je 75,- EUR/osoba. Platba prevodom na účet SLS: VÚB Bratislava, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, BIC: SUBASKBX. Do poznámky uviesť heslo (promokód): airway.

Kapacita kurzu je naplnená.

Pozývame vás na 6. Slovenský kurz sťaženého zabezpečenia dýchacích ciest, ktorý sa bude konať celý deň 11. novembra 2023 (sobota) v Bratislave v priestoroch Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania na LFUK. Vzdelávací kurz organizuje SSAIM sekcia Slovak Airway Group. Kurz je určený všetkým anestéziológom z celého Slovenska. Jedná sa už o 6. ročník tohto kurzu. Formát kurzu je postavený podľa osvedčeného postupu DAS (Difficult Airway Society) vo Veľkej Británii. Nosnou a najviac atraktívnou časťou kurzu bude reálny nácvik s praktickými pomôckami na modeloch, aby účastníci získali “hands-on” skúsenosti. Tešíme sa na Vás!