Vážení členovia SSAIM,
v mene volebnej komisie podľa zápisnice zo zasadnutia volebnej komisie dňa 22.12.2022 Vám oznamujeme: Do výboru SSAIM na 9. volebné obdobie (1/2023 do 12/2026 vrátane) boli zvolení (v poradí podľa počtu hlasov):

 1. doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
 2. MUDr. Matúš Pauliny, PhD.
 3. MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
 4. MUDr. Katarína Galková, PhD.
 5. MUDr. Mgr. Jozef Köppl, MPH.
 6. MUDr. Jozef Války, PhD.
 7. doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
 8. MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
 9. MUDr. Peter Kenderessy
 10. MUDr. Denisa Osinová, PhD.
 11. MUDr. Ingrid Olejárová, PhD.
 12. MUDr. Matej Mezey
 13. MUDr. Štefan Krbila, PhD.
 14. za náhradných členov výboru SSAIM boli zvolení v poradí:

 15. MUDr. Milan Galgánek
 16. MUDr. Vladimír Hudák, PhD.

Do dozornej rady SSAIM boli zvolení, v poradí podľa počtu hlasov:

 1. MUDr. Jaroslava Macková
 2. MUDr. Tomáš Veselovský
 3. MUDr. Štefan Trenkler
 4. za náhradného člena dozornej rady bola zvolená:

 5. MUDr. Jana Ušáková

Všetkým zvoleným členom gratulujeme a želáme veľa úspechov v práci pre SSAIM v nadchádzajúcom, deviatom volebnom období.