Vážení členovia SSAIM,
pozývame vás zúčastniť sa Dotazníkovej štúdie v spolupráci s ČSARIM s názvom:
“Klinická praxe zavádění cévních vstupů v oboru anesteziologie a intenzivní medicína – dotazníková studie”

Dotazníková štúdia je prístupná cez uvedený link SURVIO do 31. mája 2024.

Ďakujeme všetkým za aktívne zapojenie do štúdie.
Výbor SSAIM