Kalendár podujatí anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny, algeziológie 2018

Január

 • 20. Colours of Sepsis – PG kurz sepsa a MODS. 5. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostlivosti. 15. aktuality v detskej intenzívnej starostlivosti. 30.1.-2.2.2018, Ostrava, ČR; www.csfps.cz; www.sepseostrava.cz

Február

 • Rescue day. VII. konferencia záchranárov integrovaného záchranného systému 2.2.2018, Poprad; www.zachranaoz.sk
 • 20. Winterfórum SSAIM (Slovenská spoločnosť anestéziologie a intenzívnej medicíny) 15.-16.2.2018, Štrbské Pleso; www.ssaim.sk

Marec

 • 38th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine (ISICEM) 20.-23.3.2018, Brusel, Belgicko; www.intensive.org

Apríl

 • Banskobystrické dni anestézie (BBDA) 7.4.2018, Banská Bystrica; www.ssaim.sk
 • 17. Brněnské dny urgentní medicíny 18.-20.4.2018, Mikulov, ČR; www.brnenske-dny.cz
 • IX. medzinárodný a XXII. národný kongres urgentnej medicíny (SSUMaMK) 19.-21.4.2018, Vyhne; www.kongresum.sk
 • On-line assessment ESA-EDAIC (Európsky diplom z anestéziológie a intenzívnej medicíny) 20.4.2018, Martin; www.ssaim.sk
 • Deň kliniky algeziológie. Seminár SSŠLB a Algeziologickej kliniky SZU v BB (Bolesť hlavy) 20.4.2018, Banská Bystrica; www.pain.sk
 • III. Klimov deň (seminár anestéziológov KE a PO kraja) 27.4.2018, Kežmarok; www.ssaim.sk

Máj

 • XII. kongres ČSIM (Česká společnost intenzivní medicíny) 16.-18.5.2018, Hradec Králové, Česká Republika; www.csimkongres.cz
 • 25. kongres SSAIM (Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny) 17.-19.5.2018, Jasná; www.ssaim.sk

Jún

 • Euroanaesthesia 2018 – Kongres ESA (European Society of Anaesthesiology) 2.-4.6.2018, Kodaň, Dánsko; www.euroanaesthesia.org
 • RESUSCITACE 2018 – VIII. odborné symposium ČRR (Česká resuscitační rada) 8.6.2018, Praha, Česká republika; www.resuscitace.cz
 • XXVI. Slovenské Dialógy o bolesti 8.-9.6.2018, Starý Smokovec, Vysoké Tatry; www.pain.sk
 • Banskobystrické dni anestézie – simulačný seminár 9.6.2018, B. Bystrica; www.ssaim.sk

September

 • 40th ESPEN Congress (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) 1.-4.9.2018, Madrid, Španielsko; www.espen.org
 • 12th European Congress on Emergency Medicine – EuSEM 2018 8.-12.9.2018, Glasgow, Škótsko; www.eusem.org
 • 37th Annual ESRA Congress (European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy) 12.-15.9.2018, Dublin, Írsko; esraeurope.org/meetings/esra-annual-congress/
 • ESA Examination – European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care, part I (test) + In Training assessment (ITA) (test) 16.9.2018, rôzne centrá (Praha, Viedeň, Budapešť…); www.esahq.org/education/edaic/
 • Resuscitation 2018. Kongres ERC (European Resuscitation Council) 20.-22.9.2018, Bologna, Taliansko; www.erc.edu

Október

 • XX. Česko-Slovenské dialógy o bolesti 10.2018, Praha, Česká republika; www.pain.sk
 • XXV. kongres ČSARIM (Česká společnosť anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) 3.-5.10.2018, Praha, Česká republika; www.csarim2018.cz
 • American Society of Anesthesiologists (ASA) Annual Meeting 13.-17.10.2018, San Francisco, USA; www.asahq.org
 • 6. Európsky deň záchrany života 16.10.2018; rôzne miesta SR; www.restartaheart.eu; www.srr.sk
 • XIII. Novozámocký deň anestéziologie a intenzívnej medicíny 18.-19.10.2018, Palárikovo; www.ssaim.sk
 • 31th ESICM Annual Congress (European Society of Intensive Care Medicine) 20.-24.10.2018, Paríž, Francúzsko; www.esicm.org
 • XXV. Dostálovy dny, Kongres Českej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof 23.-25.10.2018, Ostrava, Česká republika; www.urgmed.cz
 • Martinsko-Ostravské dni (KAIM JLF UK a UNM a SL v Martine) 25.-26.10.2018, Hotel Turiec, Martin
 • XX. Lučanského memoriál (seminár anestéziológov KE a PO kraja) 26.10.2018, Svidník; www.ssaim.sk

November

December