Kalendár podujatí anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny, algeziológie 2019

Január

 • Internal meeting sekcie SPIS a Salzburský seminár; DKC NÚSCH Bratislava. 18.-19.1.2019, Modra;
 • 2nd European Day of Regional Anaesthesia. 26.1.2019, Banská Bystrica; www.ssaim.sk, www.skara-ssaim.sk
 • R21. Colours of Sepsis – PG kurz Sepsa a MODS. 6. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostlivosti. 16. aktuality v detskej intenzívnej starostlivosti. 29.1.-1.2.2019, Ostrava, ČR; www.csfps.cz, www.sepseostrava.cz

Február

 • BAKRA 2019: Bratislavský kurz regionálnej anestézie. 9.-10.2.2019, Bratislava; www.ssaim.sk, www.skara-ssaim.sk
 • 21. Winterfórum SSAIM (Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny). 14.-15.2.2019, Štrbské Pleso; www.ssaim.sk

Marec

 • 39th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine (ISICEM). 19.-22.3.2019, Brusel, Belgicko; www.intensive.org

Apríl

 • X. medzinárodný a XXIII. národný kongres urgentnej medicíny (SSUMaMK). 4.-6.4.2019, Vyhne; www.kongresum.sk, www.urgmed.sk
 • On-line assessment (OLA) ESA-EDAIC (Európsky diplom z AIM). 12.4.2019, Košice; www.ssaim.sk
 • 18. Brněnské dny urgentní medicíny. 24.-26.4.2019, Mikulov, ČR; www.brnenske-dny.cz
 • XIII. kongres ČSIM (Česká společnost intenzivní medicíny). 24.-26.4.2019, Praha, ČR; www.csimkongres.cz
 • 12. Deň kliniky algeziológie. Seminár SSŠLB a Algeziológickej kliniky SZU v BB. 26.4.2019, Banská Bystrica; www.pain.sk
 • IV. Klimov deň (seminár anestéziológov KE a PO kraja). 26.4.2019, Košice; www.ssaim.sk
 • BBDA 2019: Banskobystrický deň anestézie. 27.4.2019, Banská Bystrica; www.ssaim.sk, www.bbda.sk

Máj

 • 26. kongres SSAIM (Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny). 16.-18.5.2019, Jasná; www.ssaim.sk

Jún

 • Euroanaesthesia 2019 – Kongres ESA (European Society of Anaesthesiology). 1.-3.6.2019, Viedeň, Rakúsko; www.euroanaesthesia.org
 • Resuscitace 2019. IX. odborné symposium ČRR (Česká resuscitační rada). 87.6.2019, Praha, ČR; www.resuscitace.cz
 • BBDA 2019: Simulačný workshop. 8.6.2019, Banská Bystrica; www.ssaim.sk, www.bbda.sk

September

 • 41th ESPEN Congress (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). 31.8.-3.9.2019, Krakov, Poľsko; www.espen.org
 • 11th Congress of the European Pain Federation EFIC. Pain in Europe XI. 4.-7.9. 2019, Valencia, Španielsko; www.europeanpainfederation.eu
 • 38th Annual ESRA Congress (European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy). 11.-14.9.2019, Bilbao, Španielsko; esraeurope.org/meetings/esra-annual-congress/
 • ESA Examination – European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care, part I (test). 14.9.2019, rôzne centrá (Praha, Viedeň, Budapešť…); www.esahq.org/education/edaic/
 • 26. Hálkove dni. 19.-20.9.2019, Čadca; www.ssaim.sk
 • Resuscitation 2019. Kongres ERC (European Resuscitation Council). 19.-21.9.2019, Ljubljana, Slovinsko; www.erc.edu
 • 32nd ESICM Annual Congress (European Society of Intensive Care Medicine). 28.9.-2.10.2019, Berlín, Nemecko; www.esicm.edu

Október

 • XXVI. kongres ČSARIM (Česká společnosť anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny). 12.-4.10.2019, Brno, Česká republika; www.csarim2019.cz
 • XXI. Česko-Slovenské dialógy o bolesti, XXVII. Slovenské dialógy o bolesti. 3.-5.10.2019, Stará Lesná, Vysoké Tatry; www.pain.sk
 • KKRA 2019: Košický kurz regionálnej anestézie. 5.-6.10.2019, Košice; www.ssaim.sk, www.skara-ssaim.sk
 • XII. kurz ISIA (The International School for Instructors in Anaesthesiology). 11.-12.10.2019, Slovensko; isiaslovakia.webnode.sk; www.ssaim.sk
 • 13th European Congress on Emergency Medicine – EuSEM 2019; XXVI. Dostálovy dny. 12.-16.10.2019, Praha, Česká republika; www.eusem.org
 • ESA focus meeting (Mother and child). 15.-16.10.2019, Rím, Taliansko; www.euroanaesthesia.org
 • 7. Európsky/svetový deň záchrany života. 16.10.2019; rôzne miesta SR; www.restartaheart.eu, www.srr.sk
 • XIII. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny. 17.-18.10.2019, Palárikovo; www.ssaim.sk
 • II. Polytrauma kongres Košice. 18.-19.10.2019, Košice; polytrauma.sk
 • American Society of Anesthesiologists (ASA) Annual Meeting. 19.-23.10.2019, Orlando, USA; www.asahq.org
 • XXI. Lučanského memoriál (seminár anestéziológov KE a PO kraja). 25.10.2019, Prešov; www.ssaim.sk

November

 • 15. Deň bratislavských kliník. Clinical Update Postgraduate 2019. 7.-8.11.2019, Bratislava; www.ssaim.sk
 • XI. konference AKUTNE.CZ. 16.11.2019, Brno, Česká republika; www.akutne.cz
 • 5. kurz ESA – CEEA (štvrtý cyklus). 27.-29.11.2019, Košice; www.lf.upjs.sk/ceea, www.ssaim.sk
 • Gašparcov memoriál; Konferencia KDAIM UN Martin, SPIS SPS. 29.11.-1.12.2019, Martin;

December

Zostavil: MUDr. Š. Trenkler, PhD., Prešov 4.1.2019