Všetkým primárom a vedúcim pracovníkom OAIM

Štatistika SSAIM 2006

Na základe rozhodnutia Výboru SSAIM, zápisnica č. 1/2007, prosíme o urýchlené vyplnenie štatistického súboru “Štatistika SSAIM 2006”  a odoslanie ako prílohu mailu na adresu MUDr. TÖRÖK Pavol, CSc.aronspvv@stonline.sk . Termín: do 31. marca 2007.