Diskusné stretnutie
Postupy pri život ohrozujúcom krvácaní

5.9.2007, Welness s.r.o., Patince