Medzinárodné Brychtove dni a kongres Ruskej akadémie vied
1.7. – 3.7.2007, Praha, hotel Modrá Ruža, Česká republika

informácie: MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. aronspvv@stonline.sk