wf18slider

22. Winterfórum SSAIM

13. - 14. február 2020

Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

ONLINE REGISTRÁCIA

Predbežný program

wf18slider

Témy:

ERAS a fast-track surgery implementácia do praxe v spolupráci so Slovenskou chirurgickou spoločnosťou

Anestézia a perioperačná medicína

Bezpečnosť chirurgického pacienta

Check-list

ONLINE REGISTRÁCIA

1. informácia

­

Kalendár podujatí 2020

KPR 2015

SAFETY

Metodické pokyny

Oznamy

  • PhD. v odbore “Anestéziológia a resuscitácia”
  • Prosíme kompetentných pracovníkov, aby prekontrolovali údaje v adresári pracovísk a v prípade potreby nám zaslali aktuálne údaje.
  • Ak má vaše pracovisko web stránku, v prípade záujmu môžeme jej odkaz umiestniť do zoznamu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v sekcii Odkazy.
  • Posielajte nám názvy a termíny akcií a seminárov, ktoré organizujete a chcete ich propagovať, budú uverejnené v príslušných odkazoch.