Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Novinky

Kalendár podujatí 2015

Kalendár podujatí SLS 2015 SSAIM

Metodické pokyny

 • KPR 2010
 • Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov
 • Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl.
 • Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie.
 • Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku.
 • Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK).
 • Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období.
 • Liečebná hypotermia v nemocnici po KPR.
 • Anestéziologické výšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom.
 • Právne predpisy na úseku zdravotníctva.
 • Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania

Oznamy

 • PhD. v odbore "Anestéziológia a resuscitácia"
 • Prosíme kompetentných pracovníkov, aby prekontrolovali údaje v adresári pracovísk a v prípade potreby nám zaslali aktuálne údaje.
 • Ak má vaše pracovisko web stránku, v prípade záujmu môžeme jej odkaz umiestniť do zoznamu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v sekcii Odkazy.
 • Posielajte nám názvy a termíny akcií a seminárov, ktoré organizujete a chcete ich propagovať, budú uverejnené v príslušných odkazoch.
 • Posielajte nám aj iné podnety, nápady, zaujímavosti a odkazy, s ktorými by ste sa chceli podeliť s ostatnými návštevníkmi stránky.

Aktuality

22. kongres Piešťany

Piešťany 2015 SK Piešťany 2015 EN

Online registrácia Online Registration

Ukončená možnosť registrácie na aktívnu účasť

Registrations for active participation closed

Predbežný odborný program

Formát zborníka

Výbor SSAIM vypisuje grant na 300 Eur (použitie na ľubovoľný kongresový poplatok) pre:

 • 1. Najlepší poster. Postery je nutné poslať na posúdenie elektronicky do 1.5.2015 na adresu: mpauliny@gmail.com. Postery posúdia členovia výboru.
 • 2. Najlepšia prednáška sekcie "Mladí anestéziológovia". Prednášky posúdi predsedníctvo odborného bloku.

SSAIM will donate grants for 300 Eur (use for any conference fee) for:

 • 1. The best poster. Posters are to be sent electronically till 01/05/2015 to: mpauliny@gmail.com.
 • 2. The best lecture in section "Young anesthetists".

Sprievodné podujatie 22. Kongresu SSAIM

WORKSHOP - Ultrazvuk v perioperačnej a intenzívnej medicíne

Workshop registrácia

maximálny počet účastníkov: 16, k 14.4.2015 11:00 je voľné už len jedno miesto, rozhoduje dátum a čas zaslania prihlášky


Falck

SRR


XVII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

a

XXIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

8. - 10. október 2015, Bratislava


 

Odkazy

Katedra AIM LF SZU UNB
KAIM LF SZU UNB
I. KAIM LF UK UNB
I. KAIM UPJŠ LF a UN LP
KAIM JLF UK a UNM

Helsinská deklarácia

Výročná správa o bezpečnosti

English version


AIM


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk