Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Novinky

KPR 2015

KPR 2015

Kalendár podujatí 2016

Kalendár podujatí 2015

Kalendár podujatí SLS 2015 SSAIM

Nábor členov SSAIM

Klub priateľov histórie AIM

Metodické pokyny

 • KPR 2015
 • KPR 2010
 • Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov
 • Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl.
 • Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie.
 • Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku.
 • Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK).
 • Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období.
 • Liečebná hypotermia v nemocnici po KPR.
 • Anestéziologické výšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom.
 • Právne predpisy na úseku zdravotníctva.
 • Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania
 • End of Life
 • Stanovisko k subarachnoidálnemu podávaniu sufentanilu

Oznamy

 • PhD. v odbore "Anestéziológia a resuscitácia"
 • Prosíme kompetentných pracovníkov, aby prekontrolovali údaje v adresári pracovísk a v prípade potreby nám zaslali aktuálne údaje.
 • Ak má vaše pracovisko web stránku, v prípade záujmu môžeme jej odkaz umiestniť do zoznamu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v sekcii Odkazy.
 • Posielajte nám názvy a termíny akcií a seminárov, ktoré organizujete a chcete ich propagovať, budú uverejnené v príslušných odkazoch.
 • Posielajte nám aj iné podnety, nápady, zaujímavosti a odkazy, s ktorými by ste sa chceli podeliť s ostatnými návštevníkmi stránky.

Aktuality

novy web

Piešťany 2016

1. informácia

ONLINE registrácia na kongres uzavretá

ONLINE registrácia na workshop uzavretá

registrácia na workshop - max. 20 účastníkov

definitívny program

cestovný poriadok Liptovský Mikuláš -> Demänovská Dolina, Jasná

Pozvanie na 23. Kongres SSAIM 18.-20. mája 2016, Jasná.

Vážení kolegovia, členovia a priatelia SSAIM,

Polovica mája je obdobím, keď sa všetci anestéziológovia a intenzivisti stretávame na vrcholnom odbornom podujatí našej odbornej spoločnosti, na výročnom kongrese SSAIM. Tento rok to bude v Demänovskej doline na poľane Jasná v hoteli GRAND v dňoch 18.-20. mája 2016.

Stretávame sa už 23-tretí krát, vždy s odhodlaním niečo nové sa dozvedieť, podeliť sa s vlastnými skúsenosťami a odniesť si nové poznatky, podnety, inšpirácie. Duch kongresov sa nemení, prichádzame s očakávaním, s odhodlaním získať informácie tak potrebné v našej zodpovednej práci anestéziológov. Kongresy okrem odborného rozmeru sústavného vzdelávania lekárov majú aj rozmer spoločenský a rekreačný. Práve tieto ľudské a duchovné potreby napĺňa utešená nízkotatranská príroda, zeleň a úbočia Chopka, krásne prostredie hotela Grand s wellness centrom, kde ste všetci srdečne vítaní.

23. kongres SSAIM bude tradične medzinárodný: vedecký výbor pripravil zaujímavý program, v ktorom odznie 84 prezentácií domácich a zahraničných prednášajúcich. Zo zahraničia príde tradične silná delegácia z Českej republiky, kolegovia z Maďarska a pozvaní hostia z New Yorku, USA. Je pripravených 5 sympózií z edukačných grantov, blok pre mladých anestéziológov, workshop pre tréning obtiažnej intubácie a pro-kon diskusia o sepse. Program 23. kongresu je bohatý a pestrý. Organizačný výbor pripravil aj bohatý spoločenský program: v stredu večer ste všetci pozvaní na privítací kokteil s bohatým menu, vo štvrtok plánujeme spoločenský večer v zariadení Happy-End. Okolitá príroda ponúka vychádzky do dolín, pod Chopok, alebo do jaskýň. Všetkých vás srdečne pozývame aj na výstavu našich partnerov vo foyer hotela, pripravená je ochutnávka liptovských syrov a iné špeciality. Liptov sa teší na Vás.

Milí kolegovia, v Nízkych Tatrách pod úpätím majestátneho Chopka v májovej Jasnej ste srdečne vítaní, tešíme sa na spoločné stretnutie.

Roman Záhorec

Workshop


František Melicháč

1. mája 2016 zomrel vo veku nedožitých 80 rokov

prim. MUDr. František Melicháč,

náš kolega a priateľ, významný spoluorganizátor piešťanských kongresov a bývalý primár piešťanského ARO.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.


Transplantačný kongres

Slovenská transplantologická spoločnosť


Paliatívna liečba


Výbor SSAIM a hlavný odborník pre A+IM dávajú stanovisko k subarachnoidálnemu podávaniu sufentanilu:

Intratekálna aplikácia sufentanilu nie je v indikáciách súhrnu charakteristických vlastností lieku – SPC. Nie je to tam však vyslovene zakázané, resp. kontraindikované. V odborných publikáciách a na mnohých pracoviskách vo vyspelých krajinách sa sufentanil ako adjuvantná látka pri spinálnej anestézii používa s dobrými skúsenosťami. V literatúre sme nenašli popísané komplikácie, ktoré by vyplývali z intratekálneho podávania sufentanilu. Lekár vo svojej praxi má mať umožnené použitie akéhokoľvek lieku v off-label indikáciách ako súčasť svojej medicínskej praxe, ak je to založené na rozumnom klinickom úsudku a je to vedecky zdôvodniteľné.

Z toho dôvodu nepovažujeme podávanie sufentanilu v intratekálnej aplikácii za kontraindikované. Ošetrujúci lekár si však takéto podanie musí vedieť zdôvodniť.

Žilina, 17. septembra 2015

Odkazy

Katedra AIM LF SZU UNB
KAIM LF SZU UNB
I. KAIM LF UK UNB
I. KAIM UPJŠ LF a UN LP
KAIM JLF UK a UNM

dotazník kritické príhody

Helsinská deklarácia

Výročná správa o bezpečnosti

English version


AIM


Oznam pre členov a účastníkov kongresu

Vážení členovia SSAIM,

Pri príprave a organizovaní 23. Kongresu Zákon o lieku a nepeňažnom plnení robí veľké starosti a vrásky na čele nám i vám ako členom a účastníkom. Nás, ako organizátorov podujatia, neuveriteľne časovo a byrokraticky zaťažuje. Preto sa organizačný výbor SSAIM rozhodol ponechať kongresový poplatok v nezmenenej výške a spoplatniť spoločenský večer symbolickou sumou dvadsať eur, aby sme nemuseli – každému členovi vystavovať doklady o nepeňažnom plnení. Organizačný výbor 23. Kongresu sa bude snažiť nastaviť veci tak, aby sme v tejto súvislosti vyhoveli viacerým žiadostiam členov SSAIM. Ďakujeme za pochopenie.

Organizačný výbor SSAIM


 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2016
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk