Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Novinky

KPR 2015

KPR 2015

Kalendár podujatí 2016

Kalendár podujatí 2015

Kalendár podujatí SLS 2015 SSAIM

Nábor členov SSAIM

Klub priateľov histórie AIM

Metodické pokyny

 • KPR 2015
 • KPR 2010
 • Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov
 • Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl.
 • Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie.
 • Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku.
 • Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK).
 • Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období.
 • Liečebná hypotermia v nemocnici po KPR.
 • Anestéziologické výšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom.
 • Právne predpisy na úseku zdravotníctva.
 • Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania
 • End of Life
 • Stanovisko k subarachnoidálnemu podávaniu sufentanilu

Oznamy

 • PhD. v odbore "Anestéziológia a resuscitácia"
 • Prosíme kompetentných pracovníkov, aby prekontrolovali údaje v adresári pracovísk a v prípade potreby nám zaslali aktuálne údaje.
 • Ak má vaše pracovisko web stránku, v prípade záujmu môžeme jej odkaz umiestniť do zoznamu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v sekcii Odkazy.
 • Posielajte nám názvy a termíny akcií a seminárov, ktoré organizujete a chcete ich propagovať, budú uverejnené v príslušných odkazoch.
 • Posielajte nám aj iné podnety, nápady, zaujímavosti a odkazy, s ktorými by ste sa chceli podeliť s ostatnými návštevníkmi stránky.

Aktuality

WF 2016

Online registrácia

 

EDAIC-OLA


Medaila Tomáša Kadlica

otvorenie nominácií za rok 2015 na

Medailu Tomáša Kadlica

podať do 31.12.2015 podľa štatútu medaily

(menu: SSAIM/Štatút medaily)


Paliatívna liečba


Štúdia OBAAMA

V mesiaci november 2015 od 1.11 do 30.11. sa uskutoční medzinárodná observačná česko - slovenská štúdia OBAAMA, týkajúca sa anestézie a analgézie v peripartálnom období. Chceme pripomenúť a vyzvať všetky pracoviská OAIM v nemocniciach, kde je pôrodnica, aby sa zapojili do tejto štúdie registráciou kontaktnej osoby na stránke:

http://obaama.registry.cz/index.php?pg=feedback

Bližšie informácie a materiály na adrese: monika.grochova@gmail.com

Výbor SSAIM a hlavný odborník pre A+IM dávajú stanovisko k subarachnoidálnemu podávaniu sufentanilu:

Intratekálna aplikácia sufentanilu nie je v indikáciách súhrnu charakteristických vlastností lieku – SPC. Nie je to tam však vyslovene zakázané, resp. kontraindikované. V odborných publikáciách a na mnohých pracoviskách vo vyspelých krajinách sa sufentanil ako adjuvantná látka pri spinálnej anestézii používa s dobrými skúsenosťami. V literatúre sme nenašli popísané komplikácie, ktoré by vyplývali z intratekálneho podávania sufentanilu. Lekár vo svojej praxi má mať umožnené použitie akéhokoľvek lieku v off-label indikáciách ako súčasť svojej medicínskej praxe, ak je to založené na rozumnom klinickom úsudku a je to vedecky zdôvodniteľné.

Z toho dôvodu nepovažujeme podávanie sufentanilu v intratekálnej aplikácii za kontraindikované. Ošetrujúci lekár si však takéto podanie musí vedieť zdôvodniť.

Žilina, 17. septembra 2015

Sepse 2016

REGISTRACE NA 18th COLOURS OF SEPSIS BYLA ZAHÁJENÁ


Vyhne 2016

Piešťany 2016

Odkazy

Katedra AIM LF SZU UNB
KAIM LF SZU UNB
I. KAIM LF UK UNB
I. KAIM UPJŠ LF a UN LP
KAIM JLF UK a UNM

dotazník kritické príhody

Helsinská deklarácia

Výročná správa o bezpečnosti

English version


AIM


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2016
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk