wf18slider

21. Winterfórum SSAIM

14. - 15. február 2019

Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Definitívny program + informácie

wf18slider

Témy:

Masívne krvácanie a ŽOK, diagnostika a manažment

Anémia a anestézia

Manažment anémie pred operačným výkonom

Transfuziológia - zásady racionálnej transfúznej substitučnej terapie

Koagulačné poruchy, DIC, NOAK a operačný výkon, hyperkoagulačné stavy a spôsoby prevencie TECH

Prednášky pozvaných zahraničných a domácich hostí

1. informácia

­

21. Winterfórum SSAIM

14. – 15. február 2019, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Online registrácia ukončená

Prvá informácia
Definitívny program + informácie

Témy:

  • Masívne krvácanie a ŽOK, diagnostika a manažment
  • Anémia a anestézia
  • Manažment anémie pred operačným výkonom
  • Transfuziológia – zásady racionálnej transfúznej substitučnej terapie
  • Koagulačné poruchy, DIC, NOAK a operačný výkon, hyperkoagulačné stavy a spôsoby prevencie TECH
  • Prednášky pozvaných zahraničných a domácich hostí z […]
By |January 27th, 2019|Categories: Aktuality|

SKARA – Sekcia regionálnej anestézie SSAIM

By |January 14th, 2019|Categories: Aktuality|

Štatút a zásady pre udeľovanie Grantov SSAIM – SLS (návrh výboru SSAIM)

Vychádzajúc z potreby rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti, klinickej aplikácie nových postupov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike sa výbor SSAIM rozhodol vydať Štatút pre udeľovanie Grantov SSAIM – SLS ku dňu 30. septembra 2018 a schválil tieto zásady udeľovania Grantov SSAIM – SLS (ďalej len „zásady“) pod odborným a metodickým dohľadom […]

By |December 26th, 2018|Categories: Aktuality|

Základné štandardné postupy a podmienky pre výkon anestézie

Tieto štandardné postupy sa vzťahujú na pacientov podrobujúcich sa anestézii bez ohľadu na trvanie, miesto a spôsob anestézie (celková, regionálna) a sedácie. Môžu byť modifikované iba v prípade neodkladných výkonov v krajnej núdzi (extrémne situácie, hromadné nešťastia, a pod.).

Stiahnuť dokument tu

By |September 9th, 2018|Categories: Aktuality|

Regionálna anestézia – prieskum

Zúčastnite sa prieskumu o regionálnej anestézii na Slovensku, máte možnosť vyhrať workshop SKARA.
Informácie tu.

By |June 11th, 2018|Categories: Aktuality|

Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov

Zoznam liekov na stránke MZSR

Ak niektoré pracovisko chce používať neregistrovaný liek a tento nie je v uvedenom zozname, musí si to žiadať pracovisko individuálne. Vyplniť žiadosť a poslať Hlavnému odborníkovi MZ SR pre A+IM.

By |February 19th, 2018|Categories: Aktuality|

Rýchly sprievodca naliehavými situáciami

By |September 4th, 2017|Categories: Aktuality|

Kalendár podujatí 2019

Kalendár podujatí 2018

KPR 2015

SAFETY

Metodické pokyny

Oznamy

  • PhD. v odbore “Anestéziológia a resuscitácia”
  • Prosíme kompetentných pracovníkov, aby prekontrolovali údaje v adresári pracovísk a v prípade potreby nám zaslali aktuálne údaje.
  • Ak má vaše pracovisko web stránku, v prípade záujmu môžeme jej odkaz umiestniť do zoznamu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v sekcii Odkazy.
  • Posielajte nám názvy a termíny akcií a seminárov, ktoré organizujete a chcete ich propagovať, budú uverejnené v príslušných odkazoch.