Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Novinky

Kalendár podujatí 2015

Kalendár podujatí SLS 2015 SSAIM

Metodické pokyny

 • KPR 2010
 • Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov
 • Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl.
 • Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie.
 • Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku.
 • Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK).
 • Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období.
 • Liečebná hypotermia v nemocnici po KPR.
 • Anestéziologické výšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom.
 • Právne predpisy na úseku zdravotníctva.
 • Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania

Oznamy

 • PhD. v odbore "Anestéziológia a resuscitácia"
 • Prosíme kompetentných pracovníkov, aby prekontrolovali údaje v adresári pracovísk a v prípade potreby nám zaslali aktuálne údaje.
 • Ak má vaše pracovisko web stránku, v prípade záujmu môžeme jej odkaz umiestniť do zoznamu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v sekcii Odkazy.
 • Posielajte nám názvy a termíny akcií a seminárov, ktoré organizujete a chcete ich propagovať, budú uverejnené v príslušných odkazoch.
 • Posielajte nám aj iné podnety, nápady, zaujímavosti a odkazy, s ktorými by ste sa chceli podeliť s ostatnými návštevníkmi stránky.

Aktuality

22. kongres Piešťany

Piešťany 2015 SK Piešťany 2015 EN

 ONLINE registrácia UKONČENÁ

registrácia možná na mieste

ONLINE registrations CLOSED

registration possible on-site

Predbežný odborný program

Formát zborníka

Výbor SSAIM vypisuje grant na 300 Eur (použitie na ľubovoľný kongresový poplatok) pre:

 • 1. Najlepší poster. Postery je nutné poslať na posúdenie elektronicky do 1.5.2015 na adresu: mpauliny@gmail.com. Postery posúdia členovia výboru.
 • 2. Najlepšia prednáška sekcie "Mladí anestéziológovia". Prednášky posúdi predsedníctvo odborného bloku.

SSAIM will donate grants for 300 Eur (use for any conference fee) for:

 • 1. The best poster. Posters are to be sent electronically till 01/05/2015 to: mpauliny@gmail.com.
 • 2. The best lecture in section "Young anesthetists".

Sprievodné podujatie 22. Kongresu SSAIM

WORKSHOP - Ultrazvuk v perioperačnej a intenzívnej medicíne

Možnosť registrácie ukončená, naplnená kapacita kurzu.

maximálny počet účastníkov: 16


Falck

SRR


XVII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

a

XXIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

8. - 10. október 2015, Bratislava


 

Odkazy

Katedra AIM LF SZU UNB
KAIM LF SZU UNB
I. KAIM LF UK UNB
I. KAIM UPJŠ LF a UN LP
KAIM JLF UK a UNM

Helsinská deklarácia

Výročná správa o bezpečnosti

English version


AIM


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk