Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Novinky

Kalendár podujatí 2017

KPR 2015

KPR 2015

SAFETY

Metodické pokyny

 • KPR 2015
 • KPR 2010
 • Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov
 • Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl.
 • Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie.
 • Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku.
 • Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK).
 • Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období.
 • Liečebná hypotermia v nemocnici po KPR.
 • Anestéziologické výšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom.
 • Právne predpisy na úseku zdravotníctva.
 • Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania
 • End of Life
 • Stanovisko k subarachnoidálnemu podávaniu sufentanilu
 • ESA - Rýchly sprievodca naliehavými situáciami

Oznamy

 • PhD. v odbore "Anestéziológia a resuscitácia"
 • Prosíme kompetentných pracovníkov, aby prekontrolovali údaje v adresári pracovísk a v prípade potreby nám zaslali aktuálne údaje.
 • Ak má vaše pracovisko web stránku, v prípade záujmu môžeme jej odkaz umiestniť do zoznamu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v sekcii Odkazy.
 • Posielajte nám názvy a termíny akcií a seminárov, ktoré organizujete a chcete ich propagovať, budú uverejnené v príslušných odkazoch.
 • Posielajte nám aj iné podnety, nápady, zaujímavosti a odkazy, s ktorými by ste sa chceli podeliť s ostatnými návštevníkmi stránky.

Aktuality

1. informácia

Online registrácia


Otvorenie nominácií za rok 2016 na

Medailu Tomáša Kadlica

podať do 31.12.2016 podľa štatútu (viď www.ssaim.sk)


Otvorenie nominácií za rok 2016 na

cenu dr. Malatinského

Výbor SSAIM vyzýva členov Spoločnosti, aby do 15.1.2017 nahlásili nominácie na Malatinského cenu o najlepšiu publikáciu v odbore AIM za rok 2016 MUDr. Romanovej (romanova(at)fnsppresov(dot)sk).
Cena sa udeľuje výborom SSAIM za najlepšiu publikáciu v našom odbore publikovanú členom SSAIM v danom roku.
Nominované môžu byť publikácie (časopisy, knihy, skriptá, web) člena SSAIM v našom odbore za uplynulý rok.
Cena bude vyhlásená a odovzdaná na 24. kongrese v Jasnej.
DOWNLOAD


novy web


Výzva pre kliniky a oddelenia AIM v SR

Obraciame sa na kliniky, oddelenia a lekárov, ktorí majú chuť a vôľu zapojiť sa do  medzinárodnej štúdie EPiMAP organizovanú Európskou spoločnosťou anestéziológie ESA. Témou výskumu sú post-punkčné bolesti hlavy po neuroaxiálnych blokoch. Za SSAIM hlavným organizátorom a koordinátorom bude p. MUDr. Monika Grochová, KAIM LF UPJS Košice. Záujemci hláste sa na adrese monika.grochova@gmail.com.

EPiMAP

Informácie

Katedra AIM LF SZU UNB
KAIM LF SZU UNB
I. KAIM LF UK UNB
I. KAIM UPJŠ LF a UN LP
KAIM JLF UK a UNM


Nábor členov SSAIM

Klub priateľov histórie AIM


AIM

Helsinská deklarácia

Výročná správa o bezpečnosti

English version


 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2017
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk