Odporučený postup výboru SSAIM, november 2019

stiahnuť tu