Matej Mezey

/Matej Mezey
­

About Matej Mezey

This author has not yet filled in any details.
So far Matej Mezey has created 102 blog entries.

POZVANIE NA XIX. Česko-slovenské dialógy o bolesti

V dňoch 5.-7.10.2017 naša spoločnosť SSŠLB poriada XIX. česko-slovenské dialógy o bolesti a XXV. slovenské dialógy o bolesti v Banskej Bystrici v hoteli LUX.
Hlavnou témou je pooperačná bolesť, čo je hlavnou témou súčasného svetového a európskeho roka boja proti bolesti, vyhlásenou IASP a EFIC.
Na kongrese vystúpi so zásadnou prednáškou profesor Bart Morlion, súčasný prezident Európskej federácie algeziologických spoločností (EFIC).
Veľmi by som privítala, keby slovenskí anestéziológovia prezentovali svoje skúsenosti na danú tému.
Žiaľ v dnešnej situácii, rovnako ako pre aktívnych členov našej spočnosti, neviem zabezpečiť nič viac, ako honor zúčastniť sa.
Termin prihlásenia bol 31.7., ale predĺžil sa do 18.8.2017. Radi privítame všetkých, ktorí budú chcieť prezentovať svoje vedomosti a skúsenosti.
S pozdravom
MUDr. Marta Kulichová, CSc., prezidentka SSŠLB

Advanced Life Support provider kurz

ALS_provider_kurz-pozvanka

XII. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny

19.10.-20.10.2017, Nové Zámky – Palárikovo

X. národný kurz ISIA

12. Česko – Slovenský kongres detské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny

Rýchly sprievodca naliehavými situáciami

XI. kongres České společnosti intenzivní medicíny

14th Conference of Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists

Kalendár podujatí 2016

Podujatia AIM UM Pain – 2016v161115

Kalendár podujatí SSAIM SLS 2015

Kalendár podujatí SSAIM SLS 2015

Kalendár podujatí 2015

Podujatia AIM UM Pain – 2015v060115

European diploma in anesthesiology and intensive care

anestobr

Stiahnite si prezentáciu

Slovenské centrum CEEA

 

Slovenské centrum CEEA

(Committee for European Education in Anaesthesiology)

I. KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

vás pozývajú

vo štvrtok 3. decembra 2015 o 16.00 hod.

v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov
Košice, Cesta Pod Hradovou 13

na prednášku

Prof. Dr. Luciano Gattinoni
(Milán, Taliansko)

Prezident WFSICM

1. History and development of ARDS – my experience
2. ARDS and VILI

Tešíme sa na stretnutie

Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prednosta kliniky

MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
koordinátor CEEA

Slovenské centrum ESA – CEEA, Košice

esa

 

stiahnite si upútavku

II. Bystrický mikulášsky kurz

BB_anest

stiahnite si pozvánku

Aesculap Akademie – Regionálna anestézia, 5. – 6. október 2007

Aesculap Akademie – Regionálna anestézia, 5. – 6. október 2007

XIV. Kongres českých anestéziológov

XIV. Kongres českých anestéziológov (ČSARIM) a I. Česko – Slovenský kongres intenzívnej medicíny
19.9. – 21.9.2007, Praha – Top Hotel

Diskusné stretnutie

Diskusné stretnutie
Postupy pri život ohrozujúcom krvácaní

5.9.2007, Welness s.r.o., Patince

Medzinárodné Brychtove dni a kongres Ruskej akadémie vied

Medzinárodné Brychtove dni a kongres Ruskej akadémie vied
1.7. – 3.7.2007, Praha, hotel Modrá Ruža, Česká republika

informácie: MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. aronspvv@stonline.sk

 

14. Kongres slovenských anestéziológov

Online prihlášky UZAVRETÉ Neexistuje bezpečná anestézia.
Existuje však anestéziológ, ktorý ju
bezpečnou môže urobiť.
(R.R.Macintosh)

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

poriadajú

14. Kongres slovenských anestéziológov

s medzinárodnou účasťou

16. – 18. máj 2007, Piešťany
Generálny partner SSAIM: Puro Klima
Miesto podujatia: Spoločenské centrum SLK, Kúpeľný ostrov 13, 921 29 Piešťany
Hlavné témy: Urgentný pacient a anestézia
Perianestetický manažment, anestézia, poanestetická starostlivosť, medziodborová spolupráca (chirurg-anestéziológ)Kritický pacient a intenzívna medicína
Septický, traumatický, MOS, monitoring, invazívne prístupy, UVP, eliminačné postupy, nutrícia, ATB, tekutinová liečba, práca v tíme (internista, chirurg, rádiodiagnostik, mikrobiológ, etc…)
Organizačný výbor: predseda organizačného výboru:
h. doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
členovia organizačného výboru:
MUDr. K. Galková
MUDr. P. Kern
Doc. MUDr. B. Sániová, CSc.
Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretariát: Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
MUDr. Ľ. Romanová
Kongresové poplatky: Člen SSAIM 800,- Sk
Nečlen SSAIM 1000,- Sk
Nečlen SLS 1200,- Sk
Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
p. E. Kurucová, tel.: +421 2 5292 2017, 2019, +421 2 5263 5603, fax: +421 2 5292 2022, e-mail: kurucova@sls.sk
Konečný termín pre odoslanie abstraktov: 15. marec 2007 na adresu:
rzahorec@ousa.sk
romanova@fnsppresov.sk

 

Predkongresové podujatie:

ANESTÉZIA – BRATISLAVA – 2007
40 rokov Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Bratislava
(prvá československá Klinika anestéziológie a resuscitácie)

 

Termín podujatia: 15. máj 2007 o 10:00 hod.
Miesto podujatia: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava, poslucháreň A
Hlavné témy: Vzdelávanie lekárov v odbore, minulosť, súčasnosť a budúcnosť
Organizačný výbor: h. doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
MUDr. J. Koutun, CSc.
MUDr. J. Macková
Doc. MUDr. M. Májek, CSc.
MUDr. M. Pauliny

14. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou, 16. – 18. máj 2007, Piešťany

Informácie

Odborné príspevky: Dĺžka trvania prednášky – okrem vyžiadaných príspevkov – je 8 – 10 minút. Za dodržanie časového limitu sú zodpovední koordinátori jednotlivých blokov. Prosíme o dodržanie časových limitov.
Súhrny prednášok: Píšte v programe WORD a odošlite e-mailovou poštou na adresu:romanova@fnsppresov.sk , rzahorec@ousa.sk , alebo nahrané na CD alebo diskete na adresu vedeckého sekretariátu kongresu:
MUDr. Ľ. Romanová, KAIM PU a SZU, FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov
Termín odoslania abstraktov: 15. marec 2007
Technické zabezpečenie: premietanie z CD a diskiet
Kongresové poplatky: Budú sa platiť pri registrácii: člen SSAIM 800,- Sk, nečlen SSAIM 1000,- Sk, nečlen SLS 1200,- Sk
Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Kongres SSAIM, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
E. Kurucová, tel.: 00421 2 5292 2017, 5263 5603, fax: 00 421 2 5292 2022, e-mail:kurucova@sls.sk
Online prihlášky UZAVRETÉ
Ubytovanie Objedná si každý individuálne.
Organizátori zabezpečili rezerváciu ubytovania v hoteli Magnólia vo výhodnej cene.
Treba sa prihlásiť do 31. marca 2007.
Pri objednávaní uviesť: Anestéziologický kongres.
Hotel Magnólia ***+
Nálepkova 1
921 01 Piešťany
Tel: 033 76 262 51, fax: 033 77 306 61, 033 77 211 49
e-mail: marketing@hotelmagnolia.sk
recepcia@hotelmagnolia.sk
web: www.hotelmagnolia.sk
2-lôžková izba 1790,- Sk
2-lôžková izba obsadená jednou osobou 1600,- Sk
1 lôžková izba 1300,- Sk
V cene sú zahrnuté raňajky, vstup do hotelového bazéna, 1x infra sauna.