13. – 14. február 2020, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Termín prihlásenia k aktívnej účasti: Prihlásenie prednášok do 15.1.2020.
Pasívna účasť: on-line registrácia do 7.2.2020.

Prvá informácia
Definitívny program

Témy:

  • Perioperačná medicína
  • Predoperačná príprava pacienta k anestézii a operácii
  • Koncepcia ERAS a Fast-track surgery
  • Optimalizácia orgánových systémov pred veľkými operačnými výkonmi
  • Anémia a anestézia
  • Manažment rizikových pacientov
  • „Check-list“ ako súčasť bezpečnosti pacientov v anestézii
  • Hyperkoagulačné stavy a spôsoby prevencie TECH
  • Spolupráca chirurgických odborov s odborom AIM