Matej Mezey

/Matej Mezey
­

About Matej Mezey

This author has not yet filled in any details.
So far Matej Mezey has created 103 blog entries.

14. Kongres slovenských anestéziológov

Online prihlášky UZAVRETÉ Neexistuje bezpečná anestézia.
Existuje však anestéziológ, ktorý ju
bezpečnou môže urobiť.
(R.R.Macintosh)

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

poriadajú

14. Kongres slovenských anestéziológov

s medzinárodnou účasťou

16. – 18. máj 2007, Piešťany
Generálny partner SSAIM: Puro Klima
Miesto podujatia: Spoločenské centrum SLK, Kúpeľný ostrov 13, 921 29 Piešťany
Hlavné témy: Urgentný pacient a anestézia
Perianestetický manažment, anestézia, poanestetická starostlivosť, medziodborová spolupráca (chirurg-anestéziológ)Kritický pacient a intenzívna medicína
Septický, traumatický, MOS, monitoring, invazívne prístupy, UVP, eliminačné postupy, nutrícia, ATB, tekutinová liečba, práca v tíme (internista, chirurg, rádiodiagnostik, mikrobiológ, etc…)
Organizačný výbor: predseda organizačného výboru:
h. doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
členovia organizačného výboru:
MUDr. K. Galková
MUDr. P. Kern
Doc. MUDr. B. Sániová, CSc.
Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretariát: Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
MUDr. Ľ. Romanová
Kongresové poplatky: Člen SSAIM 800,- Sk
Nečlen SSAIM 1000,- Sk
Nečlen SLS 1200,- Sk
Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
p. E. Kurucová, tel.: +421 2 5292 2017, 2019, +421 2 5263 5603, fax: +421 2 5292 2022, e-mail: kurucova@sls.sk
Konečný termín pre odoslanie abstraktov: 15. marec 2007 na adresu:
rzahorec@ousa.sk
romanova@fnsppresov.sk

 

Predkongresové podujatie:

ANESTÉZIA – BRATISLAVA – 2007
40 rokov Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Bratislava
(prvá československá Klinika anestéziológie a resuscitácie)

 

Termín podujatia: 15. máj 2007 o 10:00 hod.
Miesto podujatia: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava, poslucháreň A
Hlavné témy: Vzdelávanie lekárov v odbore, minulosť, súčasnosť a budúcnosť
Organizačný výbor: h. doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
MUDr. J. Koutun, CSc.
MUDr. J. Macková
Doc. MUDr. M. Májek, CSc.
MUDr. M. Pauliny

14. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou, 16. – 18. máj 2007, Piešťany

Informácie

Odborné príspevky: Dĺžka trvania prednášky – okrem vyžiadaných príspevkov – je 8 – 10 minút. Za dodržanie časového limitu sú zodpovední koordinátori jednotlivých blokov. Prosíme o dodržanie časových limitov.
Súhrny prednášok: Píšte v programe WORD a odošlite e-mailovou poštou na adresu:romanova@fnsppresov.sk , rzahorec@ousa.sk , alebo nahrané na CD alebo diskete na adresu vedeckého sekretariátu kongresu:
MUDr. Ľ. Romanová, KAIM PU a SZU, FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov
Termín odoslania abstraktov: 15. marec 2007
Technické zabezpečenie: premietanie z CD a diskiet
Kongresové poplatky: Budú sa platiť pri registrácii: člen SSAIM 800,- Sk, nečlen SSAIM 1000,- Sk, nečlen SLS 1200,- Sk
Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Kongres SSAIM, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
E. Kurucová, tel.: 00421 2 5292 2017, 5263 5603, fax: 00 421 2 5292 2022, e-mail:kurucova@sls.sk
Online prihlášky UZAVRETÉ
Ubytovanie Objedná si každý individuálne.
Organizátori zabezpečili rezerváciu ubytovania v hoteli Magnólia vo výhodnej cene.
Treba sa prihlásiť do 31. marca 2007.
Pri objednávaní uviesť: Anestéziologický kongres.
Hotel Magnólia ***+
Nálepkova 1
921 01 Piešťany
Tel: 033 76 262 51, fax: 033 77 306 61, 033 77 211 49
e-mail: marketing@hotelmagnolia.sk
recepcia@hotelmagnolia.sk
web: www.hotelmagnolia.sk
2-lôžková izba 1790,- Sk
2-lôžková izba obsadená jednou osobou 1600,- Sk
1 lôžková izba 1300,- Sk
V cene sú zahrnuté raňajky, vstup do hotelového bazéna, 1x infra sauna.

IX. Winterforum

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

poriadajú

IX. Winterforum a

Slovensko – České dni anestéziológie a intenzívnej medicíny II.

Miesto a dátum konania: Štrbské Pleso – hotel Patria, 7. – 9. marec 2007
Organizačný výbor: h. doc. MUDr. M. Onderčanin, PhD. – predseda
doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
MUDr. J. Firment
MUDr. Š. Trenkler, PhD.
MUDr. M. Očenášová
E. Kurucová
Koordinátori podujatia: h. doc. MUDr. M. Onderčanin, PhD.
prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc.
Vedecký výbor: doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
MUDr. Ľ.Romanová
Koordinátori vedeckého programu: Sectio caesarea: MUDr. J. Firment, PhD.
Anestetický manažment
Riziko – matka, novorodenec
Indikácie – efektívny výkon, urgentný
Regionálna versus celková anestézia
PEDA
Resuscitácia novorodenca
Intenzívna starostlivosť o pacientky s masívnou hemorágiou, eklampsiou a pôrodnými komplikáciami
Rajský plyn: MUDr.Š. Trenkler, PhD.
Mýty a reality v anestéziológii: MUDr. Ľ. Romanová
Registračné poplatky: Člen SSAIM 500,- Sk
Nečlen SSAIM 600,- Sk
Nečlen SLS 800,- Sk
Odborné príspevky: Príspevky sú uzavreté
Technické zabezpečenie: Data-projekcia
Ubytovanie: Dvojlôžkové izby v hoteli Patria 2 000,- Sk
Prístelka 660,- Sk
V cene sú bufetové raňajky a vstup do hotelového bazéna. Ubytovanie sa platí pri príchode na recepcii hotela.
Kontakt: p. E .Kurucová, Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, Bratislava
Tel: +421 2 5292 2017,2019 fax: +421 2 5292 2022, e-mail: kurucova@sls.sk

 

Informáciu o odbornom programe si stiahnite tu. <<= NOVÁ VERZIA

 

Generálny partner SSAIM

puro-klima-big150

Štatistika SSAIM 2006

Všetkým primárom a vedúcim pracovníkom OAIM

Štatistika SSAIM 2006

Na základe rozhodnutia Výboru SSAIM, zápisnica č. 1/2007, prosíme o urýchlené vyplnenie štatistického súboru “Štatistika SSAIM 2006”  a odoslanie ako prílohu mailu na adresu MUDr. TÖRÖK Pavol, CSc.aronspvv@stonline.sk . Termín: do 31. marca 2007.