Pozvánka a informácie

Predbežný program

Vážení členovia SSAIM,
dovoľujeme si Vás pozvať na XV. ročník Sympózia

DNI BRATISLAVSKÝCH KLINÍK AIM, XV. CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA,

ktorý sa bude konať 7. – 8. novembra 2019, hotel Crowne Plaza, Bratislava, Hodžovo nám.

Koordinátor podujatia: R. Záhorec
Vedecký výbor: M. Pauliny, I. Olejárová, J. Köppl, J. Macková, J. Mikula, J. Koutun, R. Riedl, A. Yaghi

Témy:

  • SEPSA diagnostika, manažment
  • Mikrobiológia sepsy, stratégia antiinfekčnej liečby
  • Definičné kritériá Sepsa-3, Biomarkery sepsy
  • Septický šok, hemodynamika a vazopresory
  • Refraktérny septický šok, stratégie liečby
  • Sepsa, výživa, rehabilitácia a fyzioterapia na ICU
  • Podporná liečba sepsy, význam vitamínu C a tiamínu
  • Eliminačné metódy v SIRS a SEPSE, CVVH

Prihlásenie aktívnej účasti: svoje príspevky do odborného programu zašlite do 6.10.2019
na adresu predsedu vedeckého výboru: mpauliny(at)gmail(dot)com
Pasívna účasť: on-line registrácia do 25.10.2019.