Pozvánka a informácie

Predbežný program

Online registrácia UKONČENÁ

Vážení členovia SSAIM,
dovoľujeme si Vás pozvať na XV. ročník Sympózia

DNI BRATISLAVSKÝCH KLINÍK AIM, XV. CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA,

ktorý sa bude konať 7. – 8. novembra 2019, hotel Crowne Plaza, Bratislava, Hodžovo nám.

Koordinátor podujatia: R. Záhorec
Vedecký výbor: M. Pauliny, I. Olejárová, J. Köppl, J. Macková, J. Mikula, J. Koutun, R. Riedl, A. Yaghi

Témy:

  • SEPSA diagnostika, manažment
  • Mikrobiológia sepsy, stratégia antiinfekčnej liečby
  • Definičné kritériá Sepsa-3, Biomarkery sepsy
  • Septický šok, hemodynamika a vazopresory
  • Refraktérny septický šok, stratégie liečby
  • Sepsa, výživa, rehabilitácia a fyzioterapia na ICU
  • Podporná liečba sepsy, význam vitamínu C a tiamínu
  • Eliminačné metódy v SIRS a SEPSE, CVVH

Prihlásenie aktívnej účasti: svoje príspevky do odborného programu zašlite do 6.10.2019
na adresu predsedu vedeckého výboru: mpauliny(at)gmail(dot)com
Pasívna účasť: on-line registrácia do 25.10.2019.