Archív

/Archív
­

Kalendár podujatí SSAIM SLS 2015

Kalendár podujatí SSAIM SLS 2015

Kalendár podujatí 2015

Podujatia AIM UM Pain – 2015v060115

European diploma in anesthesiology and intensive care

anestobr

Stiahnite si prezentáciu

Slovenské centrum CEEA

 

Slovenské centrum CEEA

(Committee for European Education in Anaesthesiology)

I. KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

vás pozývajú

vo štvrtok 3. decembra 2015 o 16.00 hod.

v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov
Košice, Cesta Pod Hradovou 13

na prednášku

Prof. Dr. Luciano Gattinoni
(Milán, Taliansko)

Prezident WFSICM

1. History and development of ARDS – my experience
2. ARDS and VILI

Tešíme sa na stretnutie

Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prednosta kliniky

MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
koordinátor CEEA

Slovenské centrum ESA – CEEA, Košice

esa

 

stiahnite si upútavku

II. Bystrický mikulášsky kurz

BB_anest

stiahnite si pozvánku

Aesculap Akademie – Regionálna anestézia, 5. – 6. október 2007

Aesculap Akademie – Regionálna anestézia, 5. – 6. október 2007

XIV. Kongres českých anestéziológov

XIV. Kongres českých anestéziológov (ČSARIM) a I. Česko – Slovenský kongres intenzívnej medicíny
19.9. – 21.9.2007, Praha – Top Hotel

Diskusné stretnutie

Diskusné stretnutie
Postupy pri život ohrozujúcom krvácaní

5.9.2007, Welness s.r.o., Patince

Medzinárodné Brychtove dni a kongres Ruskej akadémie vied

Medzinárodné Brychtove dni a kongres Ruskej akadémie vied
1.7. – 3.7.2007, Praha, hotel Modrá Ruža, Česká republika

informácie: MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. aronspvv@stonline.sk

 

14. Kongres slovenských anestéziológov

Online prihlášky UZAVRETÉ Neexistuje bezpečná anestézia.
Existuje však anestéziológ, ktorý ju
bezpečnou môže urobiť.
(R.R.Macintosh)

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

poriadajú

14. Kongres slovenských anestéziológov

s medzinárodnou účasťou

16. – 18. máj 2007, Piešťany
Generálny partner SSAIM: Puro Klima
Miesto podujatia: Spoločenské centrum SLK, Kúpeľný ostrov 13, 921 29 Piešťany
Hlavné témy: Urgentný pacient a anestézia
Perianestetický manažment, anestézia, poanestetická starostlivosť, medziodborová spolupráca (chirurg-anestéziológ)Kritický pacient a intenzívna medicína
Septický, traumatický, MOS, monitoring, invazívne prístupy, UVP, eliminačné postupy, nutrícia, ATB, tekutinová liečba, práca v tíme (internista, chirurg, rádiodiagnostik, mikrobiológ, etc…)
Organizačný výbor: predseda organizačného výboru:
h. doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
členovia organizačného výboru:
MUDr. K. Galková
MUDr. P. Kern
Doc. MUDr. B. Sániová, CSc.
Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretariát: Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
MUDr. Ľ. Romanová
Kongresové poplatky: Člen SSAIM 800,- Sk
Nečlen SSAIM 1000,- Sk
Nečlen SLS 1200,- Sk
Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
p. E. Kurucová, tel.: +421 2 5292 2017, 2019, +421 2 5263 5603, fax: +421 2 5292 2022, e-mail: kurucova@sls.sk
Konečný termín pre odoslanie abstraktov: 15. marec 2007 na adresu:
rzahorec@ousa.sk
romanova@fnsppresov.sk

 

Predkongresové podujatie:

ANESTÉZIA – BRATISLAVA – 2007
40 rokov Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Bratislava
(prvá československá Klinika anestéziológie a resuscitácie)

 

Termín podujatia: 15. máj 2007 o 10:00 hod.
Miesto podujatia: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava, poslucháreň A
Hlavné témy: Vzdelávanie lekárov v odbore, minulosť, súčasnosť a budúcnosť
Organizačný výbor: h. doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
MUDr. J. Koutun, CSc.
MUDr. J. Macková
Doc. MUDr. M. Májek, CSc.
MUDr. M. Pauliny

14. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou, 16. – 18. máj 2007, Piešťany

Informácie

Odborné príspevky: Dĺžka trvania prednášky – okrem vyžiadaných príspevkov – je 8 – 10 minút. Za dodržanie časového limitu sú zodpovední koordinátori jednotlivých blokov. Prosíme o dodržanie časových limitov.
Súhrny prednášok: Píšte v programe WORD a odošlite e-mailovou poštou na adresu:romanova@fnsppresov.sk , rzahorec@ousa.sk , alebo nahrané na CD alebo diskete na adresu vedeckého sekretariátu kongresu:
MUDr. Ľ. Romanová, KAIM PU a SZU, FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov
Termín odoslania abstraktov: 15. marec 2007
Technické zabezpečenie: premietanie z CD a diskiet
Kongresové poplatky: Budú sa platiť pri registrácii: člen SSAIM 800,- Sk, nečlen SSAIM 1000,- Sk, nečlen SLS 1200,- Sk
Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Kongres SSAIM, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
E. Kurucová, tel.: 00421 2 5292 2017, 5263 5603, fax: 00 421 2 5292 2022, e-mail:kurucova@sls.sk
Online prihlášky UZAVRETÉ
Ubytovanie Objedná si každý individuálne.
Organizátori zabezpečili rezerváciu ubytovania v hoteli Magnólia vo výhodnej cene.
Treba sa prihlásiť do 31. marca 2007.
Pri objednávaní uviesť: Anestéziologický kongres.
Hotel Magnólia ***+
Nálepkova 1
921 01 Piešťany
Tel: 033 76 262 51, fax: 033 77 306 61, 033 77 211 49
e-mail: marketing@hotelmagnolia.sk
recepcia@hotelmagnolia.sk
web: www.hotelmagnolia.sk
2-lôžková izba 1790,- Sk
2-lôžková izba obsadená jednou osobou 1600,- Sk
1 lôžková izba 1300,- Sk
V cene sú zahrnuté raňajky, vstup do hotelového bazéna, 1x infra sauna.

IX. Winterforum

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

poriadajú

IX. Winterforum a

Slovensko – České dni anestéziológie a intenzívnej medicíny II.

Miesto a dátum konania: Štrbské Pleso – hotel Patria, 7. – 9. marec 2007
Organizačný výbor: h. doc. MUDr. M. Onderčanin, PhD. – predseda
doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
MUDr. J. Firment
MUDr. Š. Trenkler, PhD.
MUDr. M. Očenášová
E. Kurucová
Koordinátori podujatia: h. doc. MUDr. M. Onderčanin, PhD.
prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc.
Vedecký výbor: doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
MUDr. Ľ.Romanová
Koordinátori vedeckého programu: Sectio caesarea: MUDr. J. Firment, PhD.
Anestetický manažment
Riziko – matka, novorodenec
Indikácie – efektívny výkon, urgentný
Regionálna versus celková anestézia
PEDA
Resuscitácia novorodenca
Intenzívna starostlivosť o pacientky s masívnou hemorágiou, eklampsiou a pôrodnými komplikáciami
Rajský plyn: MUDr.Š. Trenkler, PhD.
Mýty a reality v anestéziológii: MUDr. Ľ. Romanová
Registračné poplatky: Člen SSAIM 500,- Sk
Nečlen SSAIM 600,- Sk
Nečlen SLS 800,- Sk
Odborné príspevky: Príspevky sú uzavreté
Technické zabezpečenie: Data-projekcia
Ubytovanie: Dvojlôžkové izby v hoteli Patria 2 000,- Sk
Prístelka 660,- Sk
V cene sú bufetové raňajky a vstup do hotelového bazéna. Ubytovanie sa platí pri príchode na recepcii hotela.
Kontakt: p. E .Kurucová, Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, Bratislava
Tel: +421 2 5292 2017,2019 fax: +421 2 5292 2022, e-mail: kurucova@sls.sk

 

Informáciu o odbornom programe si stiahnite tu. <<= NOVÁ VERZIA

 

Generálny partner SSAIM

puro-klima-big150

Štatistika SSAIM 2006

Všetkým primárom a vedúcim pracovníkom OAIM

Štatistika SSAIM 2006

Na základe rozhodnutia Výboru SSAIM, zápisnica č. 1/2007, prosíme o urýchlené vyplnenie štatistického súboru “Štatistika SSAIM 2006”  a odoslanie ako prílohu mailu na adresu MUDr. TÖRÖK Pavol, CSc.aronspvv@stonline.sk . Termín: do 31. marca 2007.