17. – 19. máj 2018
Hotel Grand Jasná
I. informácia
Formát zborníka
Organizačné pokyny
Definitívny program