Dni bratislavských kliník

9.-10.11.2017, Hotel Lindner, Bratislava

pozvánka + informácie

definitívny program

Hlavné témy:

  • tekutinová liečba
  • liečba krvnými derivátmi
  • ŽOK a poruchy hemokoagulácie
  • antimikrobiálne preparáty
  • 50 rokov KAIM SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava – Kramáre

Termíny:

  • otvorenie online registrácie 1.9.2017
  • prihlásenie aktívnej účasti (výhradne online) do 1.10.2017
  • prihlásenie k pasívnej účasti do 30.10.2017