18.-19. november 2018
Nové Zámky – Palárikovo
pozvánka s odborným programom