18.-19. október 2018
Nové Zámky – Palárikovo
pozvánka s odborným programom