Otvorenie nominácií za rok 2017 na

Medailu Tomáša Kadlica

podať do 31.12.2017 podľa štatútu (viď www.ssaim.sk)