14. – 15. február 2019, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Online registrácia ukončená

Prvá informácia
Definitívny program + informácie

Témy:

  • Masívne krvácanie a ŽOK, diagnostika a manažment
  • Anémia a anestézia
  • Manažment anémie pred operačným výkonom
  • Transfuziológia – zásady racionálnej transfúznej substitučnej terapie
  • Koagulačné poruchy, DIC, NOAK a operačný výkon, hyperkoagulačné stavy a spôsoby prevencie TECH
  • Prednášky pozvaných zahraničných a domácich hostí z odboru hematológie, hemokoagulácie, transfuziológie, internej medicíny, imunológie

Termín prihlásenia k aktívnej účasti: Prihlásenie prednášok do 21.1.2019.
Pasívna účasť: on-line registrácia na www.ssaim.sk do 05.02.2019.