17. Dni bratislavských kliník
XVII. Clinical Update Postgraduate Bratislava 2022
10.-11. novembra 2022
Miesto konania: Hotel Lindner Gallery Central, Metodova 4, Bratislava (vedľa budovy Centrál)
Pozvánka a prvá informácia TU.

Definitívny program na stiahnutie vo formáte .pdf TU. POZOR! Nová verzia.

Online registrácia ukončená.

Oznamujeme Vám, že odborný program XVII. CUP 2022 začne v piatok skôr, už o 8,30 hod. Plánované ukončenie sympózia bude v piatok 11.11. o 12,30 hod.
Obed 11.11. sa bude podávať po skončení odborného programu od 12,30 do 13,30 hod. formou bufetu.

Témy:

  • Quo vadis Anestéziológia a intenzívna medicína?
  • Pandémia COVID-19 – výzva pre intenzívnu medicínu
  • Anestézia – tradície a inovácie
  • ERAS perspektívy pre perioperačnú medicínu
  • Nové odporúčania ERC 2021 pre resuscitáciu – čo je nové? Čo je zásadné
  • Varia – z každého rožku trošku

Workshop
V sobotu 12.11.2022 sa uskutoční workshop „Sťažené zaistenie dýchacích ciest“ podľa odporúčaní DAS. Maximálny počet 20 účastníkov. Organizuje sekcia SAG pri SSAIM, dr. Andrej Daňo, miesto: Simulačné centrum na LF UK, Sasinkova 4, termín od 8,30 – 16,30 hod.
Poplatok na 1 účastníka: 50,- eur/osoba.
Registrácia cez www.ssaim.sk samostatne cez link Workshop registrácia, platba prevodom na účet SLS:
VÚB Bratislava, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, BIC: SUBASKBX VS: 221247003. Do poznámky uviesť heslo (promokód): workshop.